Zmiany, zmiany, zmiany
W związku z zakończeniem głównych prac nad mapą cen transakcyjnych (o czym dalej), będziemy mieli trochę więcej...
Więcej niż mapa
Nasza dłuższa nieobecność na blogu spowodowana była poważną rozbudową mapy cen transakcyjnych: transakcyjne.pl...