Pomożecie? Pomożemy! (sobie)

11 marca, po prawie 2 miesiącach rozważań i analiz, banki, ustami prezesa ZBP, przedstawiły plan pomocy kredytobiorcom frankowym. Trochę ta “pomoc” przypomina nam inną pomoc z obszaru polskiego rynku mieszkaniowego, czyli “pomoc” Polakom w zakupie pierwszego mieszkania (Rns oraz Mdm). O ile w przypadku Rns/Mdm pomoc tak naprawdę skierowana jest do banków i deweloperów (czyli nie do autora planu pomocowego, którym jest rząd), o tyle w przypadku planu z 11 marca pomoc dla kredytobiorców jest skierowana właśnie do autorów tego planu, czyli do banków.

Propozycja jest takim gniotem, że aż dziw bierze, iż wygenerowanie czegoś takiego zajęło szacownemu gremium tyle czasu.

Ale po kolei. Jak pamiętamy, w czwartek, 15 stycznia, bank centralny Szwajcarii zdecydował o zerwaniu sztywnego powiązania kursu CHF do euro, co doprowadziło do historycznego momentu – kurs franka poszybował w górę, momentami nawet o 50%. Natychmiast pojawiły się głosy, że ponad pół miliona polskich kredytobiorców frankowych czeka niechybne bankructwo, które może pociągnąć za sobą banki (takie już są uroki systemu rezerwy cząstkowej, kiedy pożycza się pieniądze, których się nie posiada ;) Szerzej na ten temat pisaliśmy aż w trzech wpisach:

http://wdomachzbetonu.blogspot.com/2015/01/czarny-chfartek.html

http://wdomachzbetonu.blogspot.com/2015/01/przedostatni-raz-o-frankach.html

http://wdomachzbetonu.blogspot.com/2015/02/ostatni-raz-o-frankach.html

Końcowe wnioski były takie, że cały ten frankowy problem jest mocno wydumany, bo wskutek spadku LIBORu frankowego do mocno ujemnego poziomu, rata typowego kredytu frankowego wrosła minimalnie (jeśli w ogóle). Jedynym problemem był fakt, że stosunek wysokości kredytów frankowych do wartości zabezpieczenia skokowo się pogorszył… ale właściwie cóż to za różnica, czy jest do oddania 200% wartości mieszkania, czy 220?

Z racji ustabilizowania się kursu franka (aktualnie na poziomach ledwie o 10% wyższych niż przed decyzją SNB), jedynym problemem pozostaje problem przyszłych wzrostów stóp procentowych w Szwajcarii (raczej trudno oczekiwać, że one na dłuższą metę pozostaną w okolicach minus 1%), ale jest to problem przyszłości a nie teraźniejszości, więc, póki co, problemu właściwie nie ma ;) A jak nie ma, to trzeba zaproponować rozwiązanie, które rozwiąże przyszłe problemy (banków) i w tym własnie kierunku zmierza ostatnia propozycja ZBP, której krótko się dziś przyjrzymy.

Na początek jeszcze małe przypomnienie – tuż po skoku kursu franka banki przedstawiły już swój plan “pomocy” kredytobiorcom, zwany pieszczotliwie “sześciopakiem”, na który składają się następujące elementy (które, z punktu widzenia kredytobiorcy, praktycznie niczego nie wnoszą):

 • Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR przy wyliczaniu wysokości oprocentowania kredytów mieszkaniowych – jak już wielokrotnie wspominaliśmy, nie bardzo rozumiemy, na czym polega pomoc w tym przypadku. Skoro w umowie jest napisane, że oprocentowanie to suma LIBOR + marża, to niby dlaczego banki miałyby uwzględniać ujemny LIBOR “z łaski”, a nie z urzędu?
 • Istotne zmniejszenie na najbliższe 6 miesięcy spreadu walutowego – fajnie, tylko skoro już od dawna można spłacać kredyt bezpośrednio w walucie obcej, to co komu daje zmniejszenie spreadu? (pomijamy już fakt, że samo jego stosowanie jest bardzo podejrzane, bo koszt wymiany waluty dla banków wynosi praktycznie zero).
 • Wydłużenie na wniosek klienta okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kredytowej – fajnie… normalnie jak w Grecji. Jak klient nie może spłacać, to mu wydłużmy czas, albo zawieśmy na chwilę spłatę, żeby nie musieć księgować straty. Agonia klienta się tylko przedłuży, a ostateczny efekt i tak będzie taki sam.
 • Rezygnację z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec kredytobiorców terminowo spłacających raty kredytowe – ten punkt bulwersuje nas najbardziej. Dlaczego niby banki mają żądać dodatkowego zabezpieczenia, skoro w momencie zawierania umowy zabezpieczeniem było mieszkanie? A poza tym, klient i tak odpowiada z tytułu kredytu całym swoim majątkiem, więc co za różnica, czy bank zażąda tego zabezpieczenia w tym momencie, czy dopiero w trakcie windykacji?
 • Umożliwienie kredytobiorcom zamiany waluty kredytu z CHF na PLN po kursie równym średniemu kursowi NBP – to punkt analogiczny do tego ze spreadem. Banki pozwolą łaskawie przewalutować kredyty CHF na PLN nie po kursie 4 PLN/CHF, tylko po 3.90. Wow!
 • Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane nieruchomości – punkt, który właściwie nic nie znaczy. Nie wiadomo, na czym to uelastycznienie miałoby polegać. Skoro klient ma oddać 200% wartości mieszkania, to najpewniej i tak przekracza to wartość całego jego majątku. Co więc tu można uelastycznić?

Jak widzimy, pierwsza wersja propozycji banków zupełnie niczego nie wnosiła… z drugą jest zasadniczo podobnie. Przynajmniej z punktu widzenia kredytobiorcy, bo z punktu widzenia banków (oraz podatników) rzecz ma się zgoła inaczej.

Podstawa tego planu to utworzenie dwóch funduszy wsparcia (teoretycznie kredytobiorców, a w praktyce banków):

 1. Sektorowy Fundusz Stabilizacyjny – w tym funduszu chodzi zasadniczo o to, aby ustalić z kredytobiorcą poziom kursu CHF, powyżej którego fundusz udzieli klientowi wsparcia w spłacie raty (należy tu jednak zauważyć, że kurs ma mieć ograniczenie górne, co oznacza, że wsparcie będzie tylko do określonej wysokości kursu CHF, a powyżej niej klient będzie musiał radzić sobie sam). Jednocześnie, warunkiem przystąpienia do tego rozwiązania jest zobowiązanie, że klient automatycznie przewalutuje swój kredyt na złotówkowy, jeśli kurs franka osiągnie ustaloną wartość graniczną (czyli spadnie do określonego poziomu). Finansowanie funduszu ma pochodzić z 3 źródeł: 1/3 dostarczą banki, kolejna 1/3 ma pochodzić z tego, co banki wpłacają do BFG, a ostatnia 1/3 ze środków pozabankowych (czyli albo od podatników, albo od NBP, co tradycyjnie wychodzi na jedno).
  W tym pomyśle widać kilka podstawowych problemów.
  Po pierwsze, kwestia jego finansowania – dlaczego podatnicy mieliby partycypować w całej tej zabawie? W końcu to banki oraz kredytobiorcy naważyli piwa, więc na tym krąg zaangażowanych w takie pomysły powinien się zakończyć (a tymczasem banki chcą być sprytne… i wpłacić tylko 1/3 wartości tego funduszu).
  Drugi problem jest taki, że ryzyko kursowe wciąż praktycznie w całości pozostaje po stronie klienta. Wynika to z faktu, że wsparcie funduszu ma ograniczenie górne (niech to będzie 5 PLN za franka). Jeśli kurs wzrośnie z 4 PLN do 10, to fundusz dorzuci “złotówkę”, a kolejne 5 będzie musiał wyłożyć klient. Dodatkowo, w przypadku spadku wartości franka, kredyt zostanie automatycznie przewalutowany na PLN, co oznacza, że klient raz na zawsze “zafiksuje” sobie stratę na takim kredycie (jeśli pożyczał po 2 PLN/CHF, a kurs graniczny ustali się na 3.50, to będzie “w plecy” 75% tego, co pożyczył) – bank nie poniesie żadnych kosztów całej tej spekulacji kredytowej na frankach. Nie ma to jak sprawiedliwość :)
  Podsumowując krótko ten fundusz – banki chcą dać 1/3 pieniędzy, resztę dołożą podatnicy (budżet lub NBP) oraz wszyscy klienci (BFG) po to, aby kredytobiorcy pozostali nadal z praktycznie całym ryzykiem zmiany wartości franka, a banki miały szansę uwolnić się od problemu po przewalutowaniu kredytów. Super.
 2. Fundusz Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych – ten fundusz miałby udzielać pożyczek na krótki okres osobom, które straciły możliwość spłaty raty. Finansowanie miałoby pochodzić ze środków banków oraz z sektora pozabankowego (czyli znowu z budżetu lub z drukarki NBP). “Pomoc” z tego funduszu byłaby oczywiście zwrotna (z mglistą możliwością umorzenia) i dotyczyłaby tylko osób, które mieszkają w zakredytowanej nieruchomości. Sens istnienia takiego funduszu jest praktycznie żaden poza tym, że mieliby się do niego dołożyć podatnicy – dzięki temu klient, który nie może spłacać raty, mógłby ją jeszcze przez jakiś czas pospłacać z wydatnym wsparciem wszystkich obywateli. Na końcu i tak zostałby zlicytowany, ale straty banku byłyby mniejsze. Super.

Jak widać, przedstawione propozycje służą właściwie wyłącznie bankom, chociaż z drugiej strony czego innego można by się spodziewać po propozycji wychodzącej właśnie od nich? Bardzo niepokojący w tym wszystkim jest znaczny udział podatników, którzy są tu akurat niczemu niewinni (poza tym, że nie buntują się przeciwko oszukańczemu systemowi rezerwy cząstkowej ;)

 Na szczęście mamy niezastąpionego pana Jakubiaka, prezesa KNF, który z miejsca skrytykował ten pomysł:
Podsumowując, to dobra propozycja, jeśli chodzi o umacnianie pozycji banków. Jeśli chodzi o klienta, przynosi to ulgę w okresie rocznym. Jest to być może istotne, tylko trochę daleko jesteśmy od eliminacji ryzyk, o których mówiliśmy.”
 
Pan Jakubiak zasłynął swego czasu propozycją przewalutowania kredytów frankowych po kursie z dnia ich zaciągnięcia, co brzmiało tak pięknie (dla kredytobiorców), że aż niewiarygodnie. No i, jak należało się spodziewać, okazało się niewiarygodne ;) Aktualna propozycja KNF wygląda tak:
 1. Przewalutować kredyt frankowy na złotówkowy w takiej części, w jakiej odpowiada ona kwocie w złotówkach z momentu jego zaciągnięcia – klient miałby dopłacić różnicę, którą do tej pory zaoszczędził spłacając kredyt frankowy zamiast złotówkowego. Przykład: jeśli ktoś pożyczył w 2008 roku 100.000 CHF (załóżmy kurs 2 PLN/CHF), ma teraz do spłaty około 400.000 PLN (pomijamy kapitał, który spłacił). W propozycji KNF połowa z tego zostałaby przewalutowana na złotówki, a klient musiałby dopłacić różnicę między tym, co zapłacił w ratach, a tym, co zapłaciłby, gdyby pożyczył 200.000 PLN, a nie 100.000 CHF.
 2. Pozostałą część w połowie umorzyć, a drugą połowę potraktować jako kredyt złotówkowy bez zabezpieczenia, oprocentowany wg stałej stopy, np. 1%. Idąc dalej naszym przykładem, stratę w wysokości 100.000 PLN wziąłby na siebie bank, a pozostałe 100.000 spłacałby klient, jako kredyt niezabezpieczony, ze stałą stopą procentową. 

Plan KNF ma kilka podstawowych implikacji:

 1. Ostateczne rozwiązanie kwestii kredytów walutowych – przewalutowanie kredytów na PLN ostatecznie rozwiąże problem rosnącego kursu franka. W wyniku całej zabawy zostaną tylko zobowiązania w złotówkach – część jako typowe kredyty mieszkaniowe, reszta jako przedziwne kredyty niczym niezabezpieczone, na bardzo wysokie kwoty i to jeszcze ze stałym oprocentowaniem.
 2. Symetryczny udział w stratach, wynikających ze wzrostu kursu CHF – rozwiązanie proponowane przez KNF rozkłada straty mniej więcej po równo (z pewną przewagą strat dla banków) – klient bierze na siebie połowę straty na wzroście kursu CHF, drugą połowę bierze na siebie bank. Przewaga klienta w tym rozwiązaniu polega na tym, że w praktyce 1/4 swojego aktualnego kredytu będzie spłacał wg stałego, niskiego oprocentowania, co przy nieuchronnych podwyżkach stóp procentowych, stawia go w uprzywilejowanej pozycji.
 3. Trudno powiedzieć, czy ktoś odnosi tu korzyści – właściwie to wszyscy są stratni. W rozwiązaniu KNF każda ze stron ponosi straty, co wydaje się być rozsądne, bo każda ze stron powinna partycypować w ryzyku umowy kredytowej. Można powiedzieć, że klient odnosi korzyść, bo sumarycznie będzie miał mniej do spłaty niż teraz… ale z drugiej strony bank też odniesie pewną korzyść, bo klient będzie musiał dopłacić różnicę pomiędzy spłaconymi ratami frankowymi, a odpowiednimi złotówkowymi. W finalnym rozrachunku obie strony poniosą straty względem sytuacji z dnia zaciągnięcia kredytu. I słusznie, bo w tej sytuacji ktoś straty ponieść musi.
 4. Podatnicy niczego do tego nie dokładają – cały pomysł KNF w ogóle nie dotyka podatników, co jest jedną z jego największych zalet (choć rzecz wydaje się być właściwie oczywista – podatnicy nie powinni brać udziału w żadnym planie pomocowym). Skoro bank i kredytobiorca bawili się w spekulantów walutowych, to niech poniosą tego konsekwencje. Podatnicy się nie bawili – nie mieli udziału w zyskach, nie mogą też mieć udziału w stratach. Proste.
 5. Rata kredytu wzrośnie minimalnie – z racji tego, że aktualnie rata typowego kredytu w CHF przewyższa nieco ratę odpowiedniego kredytu w PLN, zastosowanie planu KNF spowoduje pewne zmiany w wysokości aktualnej raty, spłacanej przez kredytobiorcę. Na ratę złoży się suma raty odpowiedniego kredytu złotówkowego oraz rata za pozostałą, niezabezpieczoną część kredytu. Efekt powinien być taki, że kredytobiorca po przewalutowaniu będzie płacił więcej niż teraz, ale tylko nieznacznie. W omawianym przez nas przykładzie, aktualna rata wynosi w okolicach 1.100 złotych – po przewalutowaniu powinna wynieść w graniach 1.150-1.200 (zakładając zachowanie marży z aktualnego kredytu frankowego oraz oprocentowania niezabezpieczonej części kredytu na poziomie 1%).
 6. Straty banków są rozłożone w czasie – jak wiemy, banki nie lubią strat ;) Plan KNF spowoduje, że straty sektora bankowego będą wynosiły około 1-1.5 mld PLN rocznie i zostaną rozłożone mniej więcej na 25 lat. Trudno powiedzieć, czy to jest dużo, w każdym razie jest to mniej niż 10% rocznego zysku całego sektora. Czy to jest wysoka cena za rozwiązanie problemu tykającej bomby kredytów frankowych zanim ona wybuchnie na skutek wzrostu stóp procentowych? Chyba niespecjalnie.

Nam się plan KNF podoba. Rozkłada starty w miarę symetrycznie, trzyma się z dala od podatników, każda ze stron dostaje po łapkach, a sprawa kredytów walutowych zostaje załatwiona raz na zawsze. Jedyny problem jest taki, że banki coś tu tracą (i to nie tak mało) – być może to będzie wystarczający powód, że ten plan wyrzucić do kosza.

 Za to ostatni plan ZBP nam się w ogóle nie podoba – to, że banki chcą sięgnąć po pieniądze podatników, jeszcze jakoś tam jesteśmy w stanie zrozumieć ;) To, że to one odniosą główne korzyści też. Ale co to za plan, który nawet nie dotyka istoty problemu? Po zrealizowaniu takiego planu kredyty walutowe pozostaną dokładnie takim problemem, jakim są teraz, a przy wzroście stóp procentowych potrzebny będzie kolejny plan (z tym, że tym razem banki będą już dość dobrze zabezpieczone).

Przy całym tym zamieszaniu pojawiają się przeróżne opinie, kto jest winny itd. Ale najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że wszyscy udają głupich. Wystarczyło spojrzeć w 2008 roku na wieloletni wykres kursu CHF/PLN, albo sięgnąć do niezbyt odległej historii “azjatyckich tygrysów”, aby dojść do wniosku, że sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, nadejdzie nieuchronnie. I pewnie wszyscy o tym wiedzieli. To znaczy wszyscy w kręgach banków i nadzorców… bo w kręgach klientów wiedzieli o tym chyba tylko ci, którzy nie wzięli kredytu frankowego.

Przy okazji konferencji prasowej, na której przedstawiano plan ZBP, pojawiło się kilka ciekawych stwierdzeń, które może niekoniecznie mają związek z tematem tego wpisu, ale i tak warto je przytoczyć ;)

Zbigniew Jagiełło (prezes PKO BP) wskazuje na konieczność prac nad rozwojem bankowości hipotecznej i docelowo kredytów ze stałą stopą procentową:

“Za 5-10 lat będziemy mieli pewnie trudniejszy okres w gospodarce. Stopy procentowe pójdą w górę. Pojawi się protest “banki wprowadzały nas w błąd” sprzedając kredyty, kiedy stopy były nisko. Trzeba być mądrym przed szkodą, a nie po szkodzie jak w sprawie franków.”

Nawet bankowcy zaczynają twierdzić, że niskie stopy nie będą trwać wiecznie, a to już spory postęp. Widać, że jest nadzieja, że kiedyś w Polsce doczekamy kredytów ze stałą stopą procentową (jak tylko uda się przerzucić ryzyko stopy procentowej na “frajerów”, kupujących listy zastawne ;)

NBP:

“Porządek prawny dotyczący NBP jest zapisany nie tylko w ustawie o NBP, ale ma swoje praźródło w ustawodawstwie europejskim, które określa, jaki jest mandat banku centralnego i co bank centralny może, a czego na pewno nie może. Wszelkie działania “parabudżetowe” i “finansowanie czegokolwiek” nie są zgodne z mandatem banku centralnego. Istniejące przepisy, łącznie z przepisami europejskimi, takiej ewentualności w ogólne nie przewidują”.

Jak widać, NBP nie jest skłonny do brania udziału w całym tym zamieszaniu. Chociaż to brzmi trochę śmiesznie w obliczu tego, że ECB jednak może sobie ot tak wydrukować bilion euro, albo i półtora, żeby kupić za to obligacje euro-bankrutów (Grecja, Hiszpania, Francja) lub inne, równie “wartościowe” papiery dłużne.

Pan Jakubiak, KNF:

“Nie będzie możliwe budowanie długoterminowego oszczędzania bez rozwoju instrumentu listu zastawnego. Dlatego tak istotnym jest, żeby projekt ustawy trafił jak najszybciej do Sejmu. To warunek niezbędny dla rozwiązywania problemów mieszkalnictwa, ale również dla kredytowania mieszkania.”

Jak widać, parcie na listy zastawne jest spore. Nas to wcale nie dziwi – wzrosty stóp procentowych są nieuniknione, więc nieuniknione jest ryzyko z tym związane. Nim do tego dojdzie, trzeba kredyty przenieść z banków detalicznych do firm, które mogą sobie spokojnie bankrutować (np. banki hipoteczne, albo fundusze emerytalne).

Minister Szczurek:

“Zaufanie do banków w Polsce jest i to w kraju, gdzie zaufanie nie jest walutą, którą szafujemy zbyt łatwo.”

Fajne stwierdzenie :) Zaufanie do banków w Polsce jest… może tu miało być “jest śladowe”, ale się minister ugryzł w język? Jak można ufać systemowi rezerwy cząstkowej, który ze swojej definicji jest “bankrutem”? :) Poza tym, nawet ci, którzy nie wiedzą, jak działa system, wiedzą, że banki nie są żadnymi partnerami, tylko nastawionymi na zysk firmami, które wciskają klientom swoje “produkty” dokładnie tak samo, jak wszystkie inne firmy.

Kazimierz Pietraszkiewicz, ZBP:

“Nie wyobrażam sobie wzrostu gospodarczego bez solidnego i stabilnego sektora bankowego jaki mamy w Polsce.”

A my sobie wyobrażamy. Przez tysiące lat był wzrost gospodarczy… im mniejszy był w tym udział banków, tym wzrost był bardziej stabilny. Ostatnimi laty udział banków jakby się zwiększył i do czego to doprowadziło? Pamiętajmy, że banki niczego nie produkują – cały ich zysk jest stratą realnej gospodarki. Jedyną sensowną usługą bankową są szybkie przelewy, ale takie coś nie byłoby w stanie wygenerować “zysku” na poziomie 15 mld złotych rocznie w Polsce.

“Nieprawdą jest, że polski sektor bankowy wyprowadza zyski za granicę. Obliczyłem to osobiście.”

Szkoda, że pan prezes nie podzielił się swoimi obliczeniami, bo chętnie byśmy się z nimi zapoznali. Mając na uwadze fakt, że udział polskiego kapitału w “polskich” bankach wynosi jakieś 25%, to trudno jest oczekiwać, że zagraniczni właściciele banków nie będą transferować własnych zysków do siebie. Przecież to jest naturalne… dlaczego mieliby trzymać wysokie zyski w kraju trzeciego świata, jakim jest Polska?

Podsumowując dzisiejsze wywody… temat franków jest ciągle żywy i pozostanie takim jeszcze długo (no chyba, że przejdzie jakiś pomysł w duchu tego z KNF i wtedy sprawę franków pożegnamy raz na zawsze). Wszelkie propozycje banków można z miejsca śmiało odrzucać (nawet bez zapoznania się ;) bo po raz kolejny widzimy, że jedynym celem tych propozycji jest zabezpieczenie interesów banków (tym razem kosztem podatnika). Kontrpropozycja KNF wydaje się być w miarę sensowna i to jest najmocniejszym argumentem za tym, żeby ją odrzucić.

Przy okazji całej tej dyskusji zawsze można wyłowić ciekawe stwierdzenia “strategiczne”, których próżno szukać w artykułach analityków pokroju Bartka T., a które mogą zdecydować o przyszłości polskiego rynku mieszkaniowego. Pamiętamy o słowach wicepremiera Piechocińskiego (zabezpieczenie kredytu maksymalnie do wartości mieszkania) – teraz, z ust wysokich rangą przedstawicieli branży, słyszymy o ryzyku stopy procentowej, listach zastawnych i docelowo o kredytach ze stałym oprocentowaniem. 

Coś musi być więc na rzeczy…

Podziel się z innymi
 •  
 •  
 •  
 •  

Dodaj komentarz

  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Ryszard
Gość

uff, pierwszy tym razem :)

Spidi84
Gość

Ja ostatnio coś żyje w innym świecie.

sing dst
Gość
Fakt, że w ogóle bankowcy zaczynają wspominać o ryzyku stopy procentowej (publicznie) rzeczywiście jest jakąś nowością. Mam nadzieję podobnie jak autor, że będziemy szli w dobrym kierunku. Np. wkład własny na poziomie minimum 20% do którego zmierzamy jest jednym z bardzo dobrych rozwiązań. Mnie jednak od dłuższego już czasu bardzo frapuje jedna rzecz. Liczenie zdolności kredytowej na 30 lat w oparciu o dane chwilowe jaką jest aktualna stopa procentowa. Czy fakt, że takie liczenie jest powszechnie stosowane świadczy o tym, że bankierzy to debile i stosują matematykę i probablistykę w bardzo okrojonym, kalkulatorowym wymiarze, czy też jest to celowe (spiskowe)… Czytaj więcej »
sing dst
Gość

@Tom Westlake – ja pisałem o wyliczaniu średniej ze stopy procentowej a nie średniej z dochodów.
Algorytm scoringowy powinien uwzględniać swoją drogą ryzyko np. utraty 30-40% dochodów i na tej podstawie wyliczać zdolność – np. w wyniku nieprzewidzianych chorób, wypadków, śmierci współmałżonka etc.
Ale liczenie zdolności w oparciu o chwilową wartość stopy procentowej w perspektywie 30 lat jest moim zdaniem absurdalne. Wystarczy spojrzeć jaki wpływ ma kilka procent na zmianę wysokości raty.

Tom Westlake
Gość
Sing dst – nie bierze się pod uwagę dochodów z ostatnich 5 czy 10 lat, bo to by niepotrzebnie deformowało obraz. Zazwyczaj jest tak, że pierwsza praca jest słabo płatna, potem dochody stopniowo rosną. Trudno zakładać, że ktoś kto w wieku 25 lat zarabia 2.000 zł, potem w wieku 30 lat zarabia 3.000 zł, a w wieku 35 lat zarabia już 4.000 zł, nagle miał tracić dochody. Człowiek nabiera doświadczenia, wiedzy, więc jego pensja rośnie, a nie maleje. Stąd decyzja banków o uwzględnianiu dochodów tylko z ostatniego roku. Stefan – ja tego co prawda nie robię, ale spotkałem się kilkukrotnie… Czytaj więcej »
Stefan
Gość

Przychody kredytobiorcy też mogą spaść. Akurat jeśli stopy będą wyższe to inflacja też. Mój ojciec spłacił kredyt na dom trzema wypłatami. Nie wyobrażam sobie żeby zarobki w tym kraju miały jeszcze realnie spadać. W końcu ma być coraz lepiej i dochody realne rosną. Realne czyli cały czas ponad inflację jak i stopy procentowe. Nie są to wysokie wzrosty ale jednak są od tych 20 lat. Trzeba mieć tą wiarę, że idziemy w dobrym kierunku. Choć gdybym miał kupować mieszkanie na kredyt to i tak raczej bym wynajmował.

sing dst
Gość
@do autora. Co do sensowności "usług banku" ja bym wymienił więcej niż tylko szybkie przelewy.– możliwość przechowania pieniędzy (nie tylko na rachunkach), ale też w skrytkach bankowych które są bardziej bezpieczne. Dzięki temu nie trzymasz gotówki która może zostać skradziona, zalana, spalona etc. (oczywiście trochę w teorii, bo wiadomo, że wypłacalność banków dzięki ułamkowej rez. cząstkowej jest na poziomie 7-15%)– możliwość płacenia elektronicznie, rozliczania elektronicznie – to nam wydaje się dzisiaj normą, ale jeszcze nie tak dawno tak nie było. Jest to mega wygoda, znaczyny progress dla firm itd.– wyciągi, statystyki płatności, historia płatności w jednym miejscu. Nawet niektórzy próbują… Czytaj więcej »
jannowak
Gość

Nie byłoby żadnego problemu gdyby nie było BTE. Zgodnie ze starym żydowskim dowcipem – niech sie martwi ten kto pożyczał". Znając nasze sadownictwo i długość trwania procedur to byłoby niezłe rozwiązanie.

Tomasz Kanafa
Gość

dokladnie – nie bylo by BTE = banki spawdzaly by dokladniej zdolnosc kredytowa, kredyty byly by udzielane na mniejsze kwoty oraz w mniejszej ilosci = banka na rynku nieruchomosci by tak nie urosla.

DK
Gość

Czy Stany Zjednoczone upadną jak Cesarstwo Rzymskie?

http://myalterfinance.blogspot.com/2015/03/czy-stany-zjednoczone-upadna-jak.html

Tt Ww
Gość

nie upadną bo mają gigantyczną armię i są wewnętrznie spójne, poza tym są w posiadaniu najnowszych technologii, a to właśnie technologie będą decydować o potędze państwa w przyszłości

Tt Ww
Gość
a ja się zastanawiam jak zmeni się sytuacja w przypadku dewaluacji waluty? Martwi mnie to co się dzieje w polskim wojsku. MON pali się ewidentnie dupa i w iście ekspresowym tempie wznawiają przeszkolenia wojskowe oraz nawiązują współpracę w organizajami paramilitarnymi. W tym tygodniu pierwsi poborowi otrzymali wezwania z nakazem wyruszenia do swojej jednostki w czasie 4 godzin od otrzymania wezwania, a 20 marca powistała Federacja Organizacji Proobronnych. Zadaję sobie pytanie po co MON to robi? Media informują nas, że są działania mające na celu wzmocnić obronność kraju w momencie wojny. Tylko według mnie to kłamstwo. Nie ma nas kto atakować.… Czytaj więcej »
Bartek Barello
Gość

to nie to wojsko co w PRL-u onie prędzej będą strzelać do bydła z wiejskiej niż do swoich rodzin.
Tu bym się nie martwił. Bardziej prawdopodobna będzie interwencja ''sił pokojowych'' z Brukseli. Problem w tym, ze im samym już tam za niedługo zacznie się dupa palić. Może wreszcie nastał czas na mała rewolucje? W Polsce na tą chwile potrzeba kilku tysięcy zdeterminowanych ludzi i cały ten system zawali się jak domek z kart a będący u koryta uciekną z podkulonymi ogonami. Bądźmy dobrej myśli. Ludzie zaczynają coraz więcej rozumieć z tego co stało się w ostatnich 25 latach z Polską.

Bartek Barello
Gość

Macie przygotowana gotowke? Wkrotce jak ten szajs sie rozleci naprawde moze zrobic sie tanio

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ekonomisci-obawiaja-sie-bankructwa-Austrii-7243547.html

k-dek
Gość

http://biznes.pl/magazyny/nieruchomosci/wyjatkowa-sytuacja-na-rynku-mieszkaniowym-trwa-nadal/xtqxce

Prof. Łaszek, jakoś tak enigmatycznie, zresztą tak jak cale NBP już od kilku dobrych kwartałów nie nazywa rzeczy po imieniu (jak kiedyś): "Ceny mieszkań, są wciąż przeszacowane, co jest konsekwencją spekulacji powstałej po boomie kredytowym" (dawne wykresy słupkowe, gdzie pokazane były drakońskie zyski deweloperów), tylko krążą dookoła tematu …ale ogólnie znowu jakaś delikatna cisza w eterze, naganiacze przyczajeni, wyczekują zmian w MdM (już 01.04) – oczywiście oczekują Podwyższenia limitów dopłat do wciąż przewartościowanego poziomu cen mieszkań, bo na chwilę obecną jest to ostatnia deska ratunku, przy udziale niskich stóp %.

Stefan
Gość

Łaszek manipuluje w zaowalowany sposób bardziej świadomą częścią czytelników, natomiast reszta naganiaczy wali prosto z grubej rury. Trzeba być naiwnym by uwierzyć w istnienie rzetelnych opinii na platformach reklamowych. 99% artykułów jest opłaconych przez grupy interesów. Nawet w rzepie czy innych pseudoprawicowych "szanujących się" tytułach.

k-dek
Gość
Sam portal Biznes.pl i dział Nieruchomości to oczywiście witryna naganiaczy HB, OF, REAS, Emmerson, Expander, WGN, RynekPierwotny itp. itd., ale publikacje prof. Łaszka są (były?) często nieco inne, opisujące problem szerzej. (co nie znaczy, że są/były idealnie obiektywne)Za nami już czasy, gdzie prof. Łaszek i NBP wypowiadali się bardziej wprost o rynku nieruchomości: http://www.bankier.pl/wiadomosc/NBP-potwierdza-mieszkania-powinny-staniec-2587676.htmlhttp://www.bankier.pl/wiadomosc/NBP-idzie-ochlodzenie-na-rynku-kredytow-2753288.html Dość spora zmiana nastąpiła w połowie roku 2013 – to tak jakby NBP i prof. Łaszek "dostali po łapach" od kogoś "z góry"I teraz raporty są zdecydowanie bardziej stonowane i wypowiedzi prof. Łaszka również – niektóre prognozują nawet, od jakiegoś czasu nieduże wzrosty cen mieszkań (od… Czytaj więcej »
Krzysztof P.
Gość
Mnie osobiście najbardziej rozbawił fragment:"To wszystko powoduje, że sytuacja nabywcy mieszkania jest cały czas dobra. Wprawdzie ceny nie powróciły do poziomu z 2004 r. i zawierają wysokie zyski deweloperskie, ale nasze dochody znacząco wzrosły od tego czasu, podobnie jak dostępność kredytu po omawianych obniżkach stóp procentowych (Wykres 16 z Raportu)"Średnia może i wzrosła, bo po kryzysie przybyło ludzi gogatych. Za ta to mediana zapewne stoi prawie w miejscu. Ciekawe dlaczego wykres pokazuje sytuację dopiero od 2006r.Jeszcze większą głupotą jest pokazywanie wykresu dostępności 1m2 mieszkania za średnie wynagrodzenie brutto. To tak jak podawać długość przyrodzenia licząc razem z kregosłupem :) albo… Czytaj więcej »
Stefan
Gość

Pisze na zamówienie i ciągnie kasę od deweloperów. Ostatnio reklamował Wrocław, teraz straszy wzrostami. Wszystko co jest na biznes.pl w sprawie nieruchów jest opłacone i na zamówienie graczy (pośredników, banków, dilerów, doradców, deweloperów).

sing dst
Gość

100% racji. Niestety obawiam się, że scenariusz z podwyższeniem limitów spełni się. Ciekawi mnie tylko w ilu % zmiany się zrealizują. A do wykorzystania chętnych nie będzie brakowało, niestety głównie jelonków…

sing dst
Gość

Nowe limity MdM – wiadomo już że nie będzie rewolucji, czyli czarny scenariusz się nie sprawdził. Elegancko :)
btw. Olsztyn droższy w budowie niż Wrocław – śmiech na sali :)
http://biznes.pl/magazyny/nieruchomosci/mdm-kosmetyczna-zmiana-limitu-w-warszawie/g24wd6

Swoją drogą ciekawe dlaczego na stronach BGK nie ma wzmianki nigdzie o nowych limitach a HB ma już przecieki…

k-dek
Gość

Nie każdy uczestnik programu może, pewnie około wakacji wejdzie, że dopuszcza się, żeby rodziny (wielo)dzietne mogły zakupić mieszkanie w ramach programu MdM – posiadając już jedno na własność. (cel to: klasyczna zamiana na większe)
A rynek wtórny, ze swoimi cenami z czasów 2005-2008 + 10% (bo trzeba coś spuścić) jest w potężnej ciemnej d.pie, ale zdecydowana większość 0,5 milionerów tego nie rozumie.
Pomijamy wyjątkowe lokalizacje i standard – to zawsze będzie w cenie, grubo ponad przeciętną, ale to z 5% rynku.

Adam Czupi
Gość
@k-dek, podskórnie czuję,(mrowi mnie) ;-) taka myśl z tym wysypem inwestycji nowych. O ile wiem to MDM ma dopuszczać do swojego dobrodziejstwa (kasy podatników) osoby, które już posiadają mieszkanie. Czy to nie jest zamach na rynek wtórny? kup większe nowe a potem stare opchnij? zrobi się super podaż dziadowstwa i dziady z dużymi mieszkaniami znowu dostaną po … wiemy czym w imię nowego budownictwa.Koncept sam sobie ciekawy, nowość idzie … Jestem przekonany że władza i biznes szykuje nam maluczki taką mieszkaniową Jałtę ;-)szkoda tylko tych ludzi ze własnościowymi spółdzielczymi co wykupili je za 1kpln i nie udało się im sprzedać… Czytaj więcej »
k-dek
Gość
Tak słusznie, finalnie województwo lubelskie ma limit dopłat w MdM – 3963zł (z groszami) na najbliższe pół roku.Irytujący jest fakt, że instytucja rządowa nie jest w stanie wyrobić się z oficjalnym podaniem istotnych informacji do końca dnia danego przedziału półrocznego, tylko musi być poślizg aż do dzisiaj do około godz. 14. Dodatkowo warto wspomnieć, że Lublin – miasto o jednych z najniższych zarobków w Polsce (wśród miast wojewódzkich) został zaproszony w programie MdM, do dopłaty do marż deweloperskich około 160zł na 1m2. Czyli dla przeciętnego mieszkania 50m2 szczęśliwy beneficjent programu dorzuci w środkach własnych / kredycie / dopłatą z budżetu… Czytaj więcej »
Kornel Piesio
Gość

Wskaźniki podawane przez BGK można sobie samemu przecież policzyć, czasem nawet kilka tygodni przed ich ogłoszeniem. Np. lubelskie mimo że nie jest podane jeszcze będzie miało limit 3963 zł .

k-dek
Gość

Na godz. 20:49 wciąż Warszawa, Łódź i Lublin – *brak danych, oczywiście jutro ten sam .pdf zostanie uzupełniony, rano, góra do południa, ale sam fakt, że naganiacze podają dzisiaj limity dla Warszawy i Łodzi, a BGK nie dało rady jest tragikomiczne jak ten cały program.

sing dst
Gość

@k-dek, już jest info na stronie BGK

k-dek
Gość

I właśnie …podrzędni naganiacze z HB już mają "przecieki" i publikują, a oficjalna strona BGK "jeszcze nie wie"
…Warszawa, Łódź + okolice – *brak danych (może jeszcze pójdą przelewy i w ostatniej chwili limit wstanie o kilkaset złotych? :D)
Jak widać problem też jest w biednym Lublinie, gdzie dotychczasowy limit dopłat to ~4457zł/m2, a mediana zarobków rzędu ~2000zł netto, i jeszcze pewnie limit pójdzie w górę (chociaż może nie dużo)

http://www.bgk.com.pl/mieszkanie-dla-mlodych/limity-i-wskazniki

Program rządowy gdzie w grę wchodzą miliardy PLN i burdel informacyjny przy podaniu fundamentalnych danych, że już o transparentności powstawania tych danych nie wspomnę.

Marian
Gość

Ależ to elementarne: "Nowe limity przyczynią się do utrzymania pozytywnego trendu na rynku, zachęcą również potencjalnych klientów do bliższego zapoznania się z ofertami developerów, które bez wątpienia staną się jeszcze atrakcyjniejsze". Taki strzał ;-) .

sing dst
Gość

Co na to powiedzą biedni deweloperzy, np. nasz kochany Wojciech z JSW :~~~(

Adam Czupi
Gość
Spoko Panowie, gawiedź w d_pe dostanie tymi limitami raczej po wyborach …. + szersza dewaluacja naszej ukochanej waluty, żeby przypadkiem nie poprzewracało się im w głowach od mentalnego komfortu spowodowanego odłożonym wkładem własnym. Resumując, może to jest rzeczywiście ostatnia chwila na segment budżet realną dopłatą państwa? @Sing dst Rzeczywiście w tym Olsztynie muszą być jakieś specyficzne warunki i ryzyka, że limity są wyższe niż w Gdańsku, Krakowie… Chyba koszt budowy nie przekracza tam 2kplnMoże bliskość ……Kaliningradu i w sumie 2 godziny jazdy czołgiem z nad granicy ;-? P.S. Ogólnie. nie wiem dlaczego tak pastwicie się nad tymi publikacjami prasowymi, przecież… Czytaj więcej »
Bartek Barello
Gość
K.O.
Gość

o ile to prawdziwa wiadomość:)

K.O.
Gość

To bardzo ciekawy pomysł, ciekawie się może rozwinąć:)

zeroxx
Gość
Xx Yy
Gość

Od jakiegos czasu przegladam inwestycje w W-ie, wbrew pozorom nie ma tego duzo jak zacznie sie szukac czegos konkretnego :)
Zobaczcie to: http://rynekpierwotny.pl/oferty/kiljanczyk-development-sp-z-oo/willa-ursynow-warszawa-ursynow/lista-ofert/
Jeszcze kilka miesiecy temu ceny zaczynamy sie od 450k.
Obnizyli ceny teraz do 428k. Jesli ktos zamierzal kupic to oplacalo sie poczekac na 5% obnizki :)
Inna sprawa, ze lokalizacja ma swoje wady: daleko do przystanku, samoloty, brak sklepow w poblizu…

W kazdym razie chyba mamy stabilizacje szukajaca dna :)

Stefan
Gość

Kto by przy autostradzie chciał mieszkać. Teraz może jeszcze nie ma takiego ruchu, ale za kilka lat to będzie slums.

Xx Yy
Gość

Tam ma byc autostrada? Do takich danych nie doszedlem, bylem tak i latajace samoloty + odleglosc do sklepu i przystanku od razu zniechecily ..

Xx Yy
Gość

Jako ciekawostke podaje jeszcze watek ktory znalazlem na innym forum deweloperzy gazety.pl
"www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/207380

mieszkanie 106 m kw obok Arkadii… wycena ok 1 miliona, cena wywolawcza 3/4 miliona

najpierw kredyt zlotowy na 38 lat, na poczatku 2008 przewalutowany na CHF – na hipotece wisi ponad 3 miliony PLN

w najlepszym wypadku zostanie 2,3 miliona PLN do splacenia i zycie pod mostem"

Co ciekawe od czasu do czasu da sie uslyszec od znajomych "bede na swoim", o czym wiedza w/w kredytobiorcy :)

Bartek Barello
Gość
MaryJan
Gość

świetny artykuł

k-dek
Gość

Do hasła "Chcieć a móc" to proponuje ten artykuł, stary ale jakże wciąż prawdziwy :D

http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/polska-norma-czyli-mieszkaniowy-dobrobyt-na-wstecznym,1408305,4206,2

Papciochmiel
Gość

Poruszany tutaj wielokrotnie problem zmiennego oprocentowania kredytów hipotecznych, powoli zaczyna wychodzić na światło dzienne. Bloger Przemysław Słomski (http://slomski.us/2015/04/07/wibor-czyli-miecz-demoklesa/) komentuje zagadnienie w związku z artykułem: http://www.comperia.pl/grozny-wibor-czy-rzeczywiscie-jest-sie-czego-bac.html
Jak to mówi owsiak: będzie się działo.
PS. Frankowcy, frankowcami. A co z dolarowcami: http://www.comperia.pl/dolarowcy-nadchodza-czyli-tragiczna-sytuacja-osob-zadluzonych-w-usd.html

k-dek
Gość
Naganiacze z HB o MdM raz jeszcze, czyli: "Limity dopłat wciąż są za niskie!"Podręcznikowo wykazany w tabelce fakt, jak to program MdM, nieszczęśliwie odbiega od rynku, co oczywiście powinno zmusić wszystkich do refleksji, że trzeba koniecznie po raz kolejny podciągnąć limity dopłat (już za zaledwie pół roku) do wciąż zakłamanego i przeszacowanego poziomu cen. https://homebroker.pl/artykuly/analizy/1413-rekordowy-marzec-w-mieszkaniu-dla-mlodychJak widać wszędzie (oprócz Olsztyna i Zielonej Góry) limity dopłat MdM są (o zgrozo) wciąż niższe od podanych tutaj! (średnich) cen rynkowych. (na koniec 2014r.) Tylko, że zaledwie w styczniu, był raport, który pokazywał znacznie niższe!! wartości cen na rynku, również na koniec 2014r. (haczyk, że… Czytaj więcej »
sing dst
Gość
xellos540
Gość

"Wszystko wskazuje na to, że przed deweloperami trzeci udany rok."

Jak mam to rozumieć? Może tak, że w 2005 był pierwszy udany rok, w 2007 drugi, a teraz (niby) trzeci? Mam nadzieję, że doczekam się czasów, gdy deweloperów, bankierów, naganiaczy i co niektórych dziennikarzy będą publicznie chłostać.

Bartek Barello
Gość

http://nieruchomosci.pb.pl/4044818,55758,mieszkania-pedza-na-rynku-pierwotnym

a my tutaj frajerzy czekamy na spadki hossanna !!!! brać bo zaraz braknie
kupować dziure w ziemi!!!

Bartek Barello
Gość
sing dst
Gość

I jeszcze 100k haj$su na akcje deweloperów w takim razie, albo 200k – bo kupię "szczał" w dziesiątkę czyli akcje Josepha z JW, żeby zrobić triple i zamiast wkładu za pół roku kupić za gotówkę.

k-dek
Gość
@Bartek Barello, @sing dst HB i L'sB (Turek) oczywiście dołączają się do nagonki na hossannę! :) Tytuł mówi już wszystko:http://forsal.pl/artykuly/864240,boom-na-rynku-nieruchomosci-cztery-sciany-najlepsza-inwestycja.html Moje zdanie na ten temat jest takie:1. Deweloperka buduje na wyścigi, bo doskonale wie, że: a) popyt rzeczywisty przy obecnych stopach % jest Maksymalny (a mimo to ilość i wartość kredytów spada -> czekamy na dane za I kw. tego roku) – lekki wzrost stóp % i popyt z "mogę kupić" (po cenie życzeniowej) zamienia się na "chciałbym kupić", a pustostan sobie stoi i czeka; dodatkowo każdy kolejny rocznik "świeżego" popytu jest coraz mniej liczny, więc kiedy można rozpoczynać najwięcej… Czytaj więcej »
Bartek Barello
Gość

ekspert M K widzi oczywiście duże wzrosty cen nieruchomości :)

marek
Gość
rekonkwista
Gość

Dobre na wakacje dla studenta.

sing dst
Gość

LOL ?

"Program Mieszkanie dla młodych przynosi pozytywne efekty zarówno jeżeli chodzi o pomoc młodym osobom w nabyciu własnego mieszkania, jak i o wpływ na rynek podaży nowych mieszkań – uważa Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oceniając pierwsze 12 miesięcy jego funkcjonowania."

http://biznes.pl/magazyny/nieruchomosci/resort-infrastruktury-podsumowal-rok-obowiazywania-programu-mieszkanie-dla-mlodych/hqqhmx

sing dst
Gość
Ciekawe niektóre stwierdzenia:http://manager.money.pl/ludzie/wywiady/artykul/zmiany-w-ustawie-deweloperskiej-klienci,100,0,1754980.html Mowa o programie BGK, w którym szefu Polnordu (deweloper) wypowiada się o tym programie np. : "Mam wrażenie, że BGK szuka tanich mieszkań, ale jednocześnie w najlepszych lokalizacjach miast. A tego nie da się pogodzić. Gdy proponowaliśmy dwie lokalizacje w Trójmieście, to okazało się, że są zbyt daleko od centrum. Ale z drugiej strony BGK jest gotowy zapłacić np. tylko 3,2 tysiąca złotych za metr kwadratowy. Te dwa kryteria: niska cena i bardzo dobra lokalizacja wykluczają się." "Bo to nie jest program dla deweloperów, a dla firm budowlanych. Im być może opłaci się sprzedawać po trzy tysiące… Czytaj więcej »
Dexter
Gość

Zakładam, że byłoby to pro publico bono.

Marcin
Gość

@Dexter. Przy tym co proponujesz BGK, lub miasto, lub firma budowlana będą wykonywać zadania dewelopera, być może podzielą te zadania między siebie. Jest pytanie: czy zażądają za to mniejszej zapłaty niż obecni deweloperzy?

Dexter
Gość

W takim razie kto to jest deweloper i po co on komu jest potrzebny???. Wniosek z tego taki, że to zwyczajny pośrednik. Jest między klientem, bankiem i firmą budowlaną. Wyeliminować to ogniwo i mamy tańsze mieszkania. BGK niech dogada się z miastami. Niech miasto przekaże grunty pod zabudowę, a w wyniku przetargu firmy budowlane w porozumieniu z miastem wybudują mieszkania. Bez dewelopera. Wszyscy razem wspólnie stworzą lepszą jakość za mniejsze pieniądze. Ale!!!! Czy w Polsce takie działania są możliwe??? No chyba, że się mylę i już gdzieś coś takiego funkcjonuje.

Bartek Barello
Gość

czyli jednak powinno być 50% taniej wszystko jasne :)

Daniel Nofap
Gość

http://www.wykop.pl/link/2491071/domu-nie-dostanie-sad-nie-chce-tez-oddac-pieniedzy-polska-w-pigulce/
ciekawt art facet kupił dom na licytacji komorniczej czekał dwa lata na zakończenie formalności a w miedzy czasie dłużnik sprzedał działkę innym osobom
Domu nie odzyska jak i pieniędzy

Xx Yy
Gość

http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/analizy-raporty/mieszkanie-dla-mlodych-poprawia-swoje-wyniki-z-kazdym-kwartalem
Czy ktos ma moze dane odnosnie mdm z rozbiciem na wojewodztwa i poszczegolne miesiace od poczatku dzialania programu?
Czesc danych udalo mi sie odnalezc do mniej wiecej koncowki 2014 ale jest problem z danymi za 01-03/15
Praktycznie wszystkie artykuly naganiaczy to ciagle lizanie sie po fiutach i brak tak podstawowych danych.

Bartek Barello
Gość
Adam Czupi
Gość
@Bartek Barello, widzisz artykuł przez Ciebie przytoczony, sprowokował mnie do przyjrzenia się takiemu potencjalnemu „difoltowi”Depzyty za info z BFG (luty 2015)Gospodarstwa domowe 613, mld przedsiębiorstwa 206 mld. Razem 821 MILIARDY ) co ciekawe przedsiębiorcy „spuszczają” gdzieś od iv kwartału te swoje oszczędności… konsumenci odwrotnie…Czyli mamy zdeponowane 821 mld i niestety nie mogę zdobyć info ile jest w BFG tych miliardów …. (różne artykuły podają, że stan rezerw wynosi ok 12 mld (słownie: dwanaście miliardów złotych, Wołomin „łyknął” 2mld BTW emeryci z okolic Wołomina to szczęściarze..). Czyli teraz za każdy 1 pln zdeponowany w banku jesteśmy w stanie uczciwie otrzymać w… Czytaj więcej »
Adam Czupi
Gość
@ Bartek Barello, To się nazywa dobrze komponować nagłówki w prasie. Czy Polski rząd gwarantuje depozy bankowe? odp. Nie, robi to BFG. Co chce zrobić rząd Austrii? odp. wprowadzić taki sam system jak w ….Polandia …..Austriacy wprowadzają model …..polski. Czyżby u nas było tak "ryzykownie" od wielu lat? I jeszcze jedno (może temat na inny wpis) czekając na obniżkę cen nieruchomości (lat kilka chyba) w czym trzymać wkład własny/kwotę? ;-) wychodzi na to że najlepszym zabezpieczeniem jest … lokowanie w nieruchy (oczywiście niekoniecznie w Polandii ;-). Tak mnie zastanawia czy mocny wjazd użytków rolnych (abstrahując już o tej niby inwazji… Czytaj więcej »
Analizy Cornix
Gość

Trudno się dziwić, że banki przygotowały rozwiązanie, które nie zrobi im krzywdy.

Xx Yy
Gość

Wlasnie przeczytalem komentarz jednej frankowiczki na fb:
"a ja dzisiaj z rana odebrałam bardzo ciekawy telefon z nas naszego szanownego banku z działu windykacji ponieważ spóźniłam sie z ratą o 4 dni. Pan potraktował mnie jak na przesłuchani, najpierw szczegółowa weryfikacja potem dopiero rozmowa w jakim celu dzwoni! Oznajmił że skoro przelew jest w drodze to "wstrzymuje windykację" mam czas do środy! Wszystko w tonie agresywnym i bezdyskusyjnym, nawet nie miałam czasu na reakcję w podobnym tonie! Jestem zniesmaczona!"

To tak apropo bycia na swoim :)

zeroxx
Gość

Bania też schodzi na działkach budowlanych. Pokazuje to jaki będzie popyt na mieszkania :)

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/709634,1193051-Ile-za-ziemie-pod-dom.html

"Zdaniem Tomasza Rożka z warszawskiej agencji Akces do kwietnia 2016 r. działki budowlane mogą stanieć o 4–5 proc. – W całym przyszłym roku spadki mogą wynieść kilkanaście procent."

Bartek Barello
Gość

http://nieruchomosci.pb.pl/4047262,38700,nie-skreslaj-wielkiej-plyty

zaczyna się
uwaga nie kupować wielkiej płyty bo się rozleci :) tylko nówki od deweloperów

Spidi84
Gość

Może powinniśmy jednak 2 krotnie podnieść ceny nieruchomości żeby wyrównać relacje cen wynajem-kupno do relacji zachodniej hmm…? Wychodzi na to że wynajem się kompletnie nie opłaca u nas – tylko nowe od dewelopera!
I co? Łyso wam teraz? ;)

http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/w-polsce-najem-jest-2-razy-drozszy-niz-w-niemczech-i-3-razy,2117960,4206

jannowak
Gość

Widzieliście :) ""Trybunał Konstytucyjny zakwestionował we wtorek bankowy tytuł egzekucyjny (BTE). Za niezgodne z konstytucją uznana została tylko część przepisów, ale to i tak oznacza koniec BTE w dotychczasowym kształcie.

Read more: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17754170,Rewolucyjne_orzeczenie_Trybunalu_ws__bankowego_tytulu.html#ixzz3XMO8yoik"
Teraz to się zacznie dziać:
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17754170,Rewolucyjne_orzeczenie_Trybunalu_ws__bankowego_tytulu.html?biznes=local#BoxBizImg

k-dek
Gość
http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/865425,spada-liczba-chetnych-na-kredyty-mieszkaniowe.html Kolejny I kw. w hipotekach gorszy od poprzedniego (2013r., 2014r.)Był taki czas… rok 2002, 2003, że na 10 transakcji kupna mieszkania 1 była przy dużym udziale kredytu, a 9 w przeważającej większości była to gotówka i ceny mieszkań były skorelowane z zarobkami, w stosunku jedna przeciętna pensja w danym regionie = wartości 1m2. Dodatkowo była znacznie mniejsza podaż i nie było w zasadzie takich pojęć jak cena katalogowa, ofertowa, transakcyjna, które tylko dodatkowo mącą. Zwyczajowo kupujący mógł coś ugrać przy kupnie.Zaraz po rok wstąpieniu do UE, co wszyscy doskonale wiemy, nastąpiła pogoń w kierunku dobrodziei w krawatach (wyż demograficzny,… Czytaj więcej »
k-dek
Gość
Nowy świeży i kreatywny umysł autorki do której (jeszcze ;)) nic nie mam, chociaż pracodawca WGN to też naganiacze :) http://biznes.pl/magazyny/polacy-nie-radza-sobie-z-wkladem-wlasnym-kredytow/gsdm18 W sumie nic konkretnego i odkrywczego, ale zwraca uwagę fakt na kilka danych nt. oszczędzania i oszczędności, co mocno kłóci się z marzeniami naganiaczy i deweloperki jako to popyt gotówkowy zastąpi niemal 1:1 popyt kredytowy. Czyli jak ilość i wartość kredytów hipotecznych spada z roku na rok, to NIE ma presji na korekty cen, bo wylała rzeka gotówki i skierowała się na wciąż przeszacowane nieruchomości, broniąc tym samym ich poziomu cen. (na pewno w jakimś tam %, ale tak… Czytaj więcej »
Marcin
Gość

Ja osobiście myślę, że większe znaczenie niż 10% wkładu własnego mają inne czynniki:
– spadek liczby potencjalnych klientów (demografia i emigracja)
– spadek cen względem zarobków, sprawiający że ludzi stać na większą część mieszkania i mniej się kredytują.
– wyczekiwany spadek cen (ludzie wstrzymują zakupy i kredytowanie w oczekiwaniu na spadki cen)

Ponadto spadek 5% jest wciąż mały, myślę, że czeka nas większy spadek, zwłaszcza po wzroście stóp procentowych.

k-dek
Gość

http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/865654,nieruchomosci-tajemnica-utajnionych-cen-mieszkan.html

GUS nie pali się (od wielu lat) do podawania rzetelnych informacji nt. cen mieszkań, więc wesoła (kłamliwa) twórczość naganiaczy wciąż będzie na topie, jak na Bananową Republikę przystało :(

Dexter
Gość
k-dek
Gość

Deweloperzy sami sobie organizują laurkę, bo naganiacze przysnęli. Ja wciąż czekam na Józka JWC

A słowo "Stabilizacja" (+ wszystkie jego odmiany) zrobiło mega karierę, że też jeszcze żaden dewelozłodziej nie wymyślił nazwy "Stabilizacja Development", albo nowe stadko naganiaczy nie działa pod szyldem "Doradcy Stabilizacji Życiowej" :), tudzież jakieś OFE (niestety mocno już okrojone) "Stabilna Starość" :)

Bartek Barello
Gość
k-dek
Gość
Polak Polaka za granicą "ustawi" :DAle na poważnie to dużo w tym prawdy, że wschodnie landy niemieckie są atrakcyjne cenowo, ponieważ w PL mamy wciąż pokłosie bańki kredytowej i wciąż przeszacowane ceny, ze względu na: poluzowanie polityki kredytowej, w tym CHF, kredytowanie na 40 i więcej lat, potem po 2009r. na ratunek rzucone bandyckie limity w RnS, równolegle dość długi okres kredytowania 100% wartości nieruchomości, teraz wskoczyło MdM (i coraz bardziej złodziejskie limity dopłat) i bezprecedensowe obniżenie stóp %, …a co przed nami to się okaże.O relacji cen niemieckich mieszkań (pomijając oczywiście domy i lokale luksusowe) do niemieckich zarobków i… Czytaj więcej »
xellos540
Gość
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/nieruchomosci/oplaty-za-wynajem-mieszkan-w-polsce-wsrod-najwyzszych-w-europie/slskb3 Kilka kwiatków: "Pieniądze, które trzeba wyłożyć na zakup nieruchomości w Warszawie, wystarczą tylko na 15 lat wynajmu, podczas gdy europejska średnia to aż 26 lat (…) wynika z szacunków Lion’s Banku" Pomijając, że liczy to bank, to nie wiadomo śmiać się, płakać czy co. Ja się ma kasę, to lepiej kupić, jak się nie ma, to powinno być teraz lepiej wynajmować, ale: "Fiaskiem zakończyły się rządowe próby poprawy sytuacji na rynku mieszkaniowym. Poszczególne rządy wydały na to miliardy, a nie przyczyniły się one ani do spadu stawek wynajmu, ani cen zakupu. Wręcz przeciwnie, „Rodzina na Swoim” wywindowała ceny mieszkań… Czytaj więcej »
Abakaroff mjr
Gość

W mojej okolicy (małe miasto w Małopolsce Zachodniej) cena wynajmu mieszkania ok 60m2 w scisłym centrum, spadła w ciągu 7 lat z 800-900 na 500-600 obecnie :)

Paradoks
Gość
@w Warszawie Jest przede wszystkim przeraźliwie różnie, ale nie dotykając w ogóle "średnich cen ofertowych" (zresztą powyżej 2000 nawet nie zaglądam do oferty ;) ) mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że 1800-2100 za trzy pokoje 55-60m jest całkiem realne. Nie w samym centrum, ale dostatecznie blisko (15-20 minut np. tramwajem), w standardzie średnim lub dobrym. Samemu zdarzyło mi się kilka lat temu wynajmować 3 pokoje (od instytucji jednak, nie osoby prywatnej) za 1580 PLN na Woli, 10 minut do centrum. Podobne ceny można znaleźć po znajomości – znajomy oferował swoje trzy pokoje za 1600 na Pradze, koło Ronda Wiatraczna (też… Czytaj więcej »
Daniel Nofap
Gość

warto poczytać o przepaści w cenach między szczecinem a zachodznią granicą, jakiś kosmos
http://natemat.pl/139825,pracuj-w-polsce-mieszkaj-w-niemczech-jest-duzo-taniej-przekonuje-polak-ktory-sprzedaje-niemieckie-mieszkania

"W Szczecinie na Bezrzeczu, 60-metrowe mieszkanie z drugiej ręki to koszt ok 300 – 350 tys. złotych (70 – 80 tys. euro). Po niemieckiej stronie, takie mieszkanie można kupić za 80 – 120 tys. zł (20 – 30 tys. euro). Można oczywiście kupić też tańsze mieszkanie do remontu za 60 – 80 tys. zł (15 – 20 tys. euro)"

Marcin
Gość
Osobiście nie znam Szczecina ale skoro mieszkanie w Niemczech nie znajduje się w centrum Szczecina ( :P ), to powinniśmy porównywać ceny niemieckie do cen mieszkań w takiej samej odległości od centrum Szczecina, czyli gdzieś na wiosce w zachodniopomorskim. Szczecin liderem wśród dużych miast nie jest, ale porównywanie cen mieszkań w Szczecinie do upadłych terenów byłego NRD nie jest trafione.Natomiast samo porównanie cen najmu i sprzedaży mieszkań w porównywalnych polskich i niemieckich miastach może dać ciekawy wynik i zachęcam autora bloga do takiej analizy.Abstrahując od tego: mieszkając w Niemczech pozbawiasz się polskich supermarketów, przedszkoli, szkół, generujesz sobie problemy w urzędach,… Czytaj więcej »
Tomek
Gość

Niedzielna lektura, w sam raz na odrobinę uśmiechu przed nadchodzącym tygodniem :)

http://wyborcza.biz/finanse/1,108340,17753986,Czy_warto_kupic_mieszkanie_.html

zeroxx
Gość
Marcin
Gość
To jest fakt, że deweloperzy chcą się nachapać póki się da. W pewnym momencie wszystko rąbnie, ale ile pieniędzy będzie do tego czasu na koncie na Kajmanach to już będzie ich i nikt im tego nie zabierze.Myślę, że deweloperzy zakładają rychłe bankructwa, dlatego nie przejmują się tym, że będą mieli niesprzedane mieszkania inaczej ograniczaliby nowe inwestycje. Jest to też powód dla którego tak cisną, aby nie budować za własne pieniądze, tylko z kredytów i żeby jak najszybciej dostać pieniądze za mieszkania (otwarte fundusze powiernicze, wciąż z połowa mieszkań jest sprzedawanych bez ustawy deweloperskiej). Jeśli wcześniej dostaną pieniądze i to bez… Czytaj więcej »
Moim Skromnym Zdaniem
Gość
Moim zdaniem budują ponieważ mają świadomość, że z roku na rok popyt będzie coraz bardziej ograniczony. Za rok minimalny wkład własny 15%, a za dwa lata już 20%. Przy postępującej zapaści demograficznej to będzie jak kubeł zimnej wody dla mieszkaniówki. Obecna sprzedaż deweloperów jest ratowana przez MDM kosztem rynku wtórnego który trwa w stagnacji. Gdyby właściciele mieszkań na rynku wtórnym wrócili do rzeczywistości i zeszli z cenami do realnego poziomu (co jednak może potrwać kilka lat) to pociągnęli by za sobą rynek pierwotny. Stąd masa artykułów naganiaczy o stabilnych cenach aby sprzedający na rynku wtórnym przypadkiem nie zeszli z ceny… Czytaj więcej »
Marek Whisky
Gość

Z raportu: budują coraz więcej tzn, że cały czas jest duży popyt i nie będą tanieć. W ogóle nie sądzę, żeby taniały, bo dalej są dużo tańsze niż np. w Niemczech

Kamil I
Gość

Nie chce za bardzo przesaszac z krytyka ale ten raport na pare stron z duza okladka a na niej haslo przewodnie zaczyna mi wygladac jak artykul z onetu. Ten lead mnie zniechecil do dalszego czytania.

K.O.
Gość

Wynajem vs Zakup – Smacik

https://www.youtube.com/watch?v=qtYGxRXuntY

K.O.
Gość

Dzięki sing dst

sing dst
Gość

dałeś złego linka, poprawny:

https://www.youtube.com/watch?v=NA8mNyd2TRs

Bartek Barello
Gość
PC Jar
Gość
Stefan
Gość

Czyli ogólnie rzecz biorąc zgadza się rachunek, biorąc pod uwagę fakt, że oprocentowanie spadło dość mocno – czyli wystąpił czynnik niwelujący wzrost wkładu własnego.

Stefan
Gość

Z czystej matematyki wynika, że powinno spaść 16,7% (5/15 * 50%) względem poprzedniego roku. Ile spadło to dowiemy się za miesiąc – po opublikowaniu następnej edycji A-S.

sing dst
Gość

Tak Stefan, tylko kredytów nadal jest dużo, nie jest to spadek rzędu 20-30% w akcji kredytowej.

Stefan
Gość

Dużo transakcji jest przeniesionych z końcówki zeszłego roku. Tak naprawdę dopiero drugi kwartał pokaże tendencję. Myślę, że mimo wszystko jest to optymistyczne zjawisko, że ludzi stać na spłacanie kredytów i na kupno za gotówkę mieszkań. Społeczeństwo się bogaci.

sing dst
Gość
oczywiście że nagonka, ale nie ma też co zaklinać rzeczywistości w drugą stronę: że oni wszystko zmyślają, że nikt nie kupuje, że tylko ludzie chcą sprzedać a nie ma komu kupić. Zakładam że statystyki REAS czy ZBP nie są zakłamane, jedynie ich interpretacja może być "nieco" naciągana przez hieny z HB etc. A ja to interpretuje jako przykre zjawisko, że ludzie dalej wierzą w mit PRL że trzeba być na swoim i się zadłużają na 30 lat. Sytuacja frankowiczów ich w ogóle niczego nie nauczyła. Ignorancja nie zna granic. Dodatkowo 10% wkładu własnego praktycznie nie działa, a tutaj miałem nadzieję… Czytaj więcej »
Marian
Gość

Mnie tam ten wykres wygląda na reprezentację trendu bocznego a nie hossy, ale rzeczywiście w mediach widać sporą nagonkę. Patrząc na lokalny rynek mam jednak nieco inne spostrzeżenia, ciekawe jak jest gdzie indziej.

sing dst
Gość

Wprowadzenie 10% obowiązkowego wkładu własnego powinno skutkować obniżeniem akcji kredytowej (na logikę). Niestety, nie skutkuje. Natomiast jest inny problem który z tego wynika.

Bardzo smutny fakt – nasz przodownik prawdy, autor tego bloga ograniczył bardzo aktywność na tym blogu (zostały nawet chyba usunięte daty postów :P – albo mi się wydaje <;). Ten post powstał prawie miesiąc temu ! Także wnioskuję, że ciężko pracuje na ten wkład 10% – w końcu to nie mało pieniędzy na mieszkanie w Warszawie. Życzę mu aby praca była bardzo owocna i liczę też że znajdzie się chwila na kolejne analizy :D

Pozdr ;P

Marcin
Gość

Jeśli będzie sytuacja japońska, to nie będzie iskry i ceny będą spadać bardzo powoli tak jak w ostatnich latach.

Marian
Gość

"Sytuacja zmieni się po podniesieniu stóp procentowym, co będzie iskrą, która wywoła spadek cen."

Chyba, że będzie scenariusz dryfujących stóp jak w Japonii. To by było śmieszne.

Marcin
Gość
Przypominam, że nikt nie zamierza wprowadzić obowiązku posiadania 20% wkładu własnego. Będzie obowiązek posiadania 10% wkładu własnego i wykupienia "ubezpieczenia" braku 20% wkładu własnego, a taka opłata istnieje już w bankach od wielu lat.Znam ludzi, którzy mają kredyty hipoteczne wzięte i nie tylko nie wiedzą co to jest WIBOR, ale po wzięciu kredytu nie wiedzieli że oprocentowanie może się zmienić. Tacy ludzie i tak będą brali kredyty i "kupowali" mieszkania nawet jeśli ktoś im wprowadzi dodatkową opłatę, pod warunkiem że ktoś im powie że mają zdolność kredytową, a niskie stopy procentowe dają zdolność kredytową i kredytobiorcom ułudę że stać ich… Czytaj więcej »
Xx Yy
Gość
Wg mnie statystyke zawyzaja wyniki sprzedazy w Krakowie. Budimex z tego co widzialem na tam sporo mieszkan w znosnej cenie ~4500/m2. W tym reasowym raporcie nie ma tabelki jak popyt rozklada sie na poszczegolne miasta.Jesli w Krakowie wzrosla sprzedaz o ~30%, a srednia to wzrost o 2% to logiczne ze gdzie musialo byc pod kreska ;)A spadek liczby udzielanych kredytow jest. Zauwaz, ze poprzedni rok pod tym wzgledem byl najgorszy od kilku lat. Troche za malo danych w tym raporcie. Dobra i jeszcze jedno. Inwestujac w cos trzeba byc cierpliwym, nawet jesli rynek reaguje na odwrot lub mamy takie wrazenie… Czytaj więcej »
Adam Czupi
Gość
1. Nie dziwię się, że mieszkania nowe się sprzedają (w Warszawie) cena nowego mieszkania u dewelopera w miarę rozsądnego i 10 letnim track record jest o 1000pln niższa (własność) niż na rynku wtórnym obok z spółdzielcze własnościowe z 1998 roku. Problemem jest wierzący w cud rynek wtórny.2. Poza tym wydaje mi się że przewodnim motywem "rozpoczęcia inwestycji" (tak jak sprzed kilku laty) jest projekt wprowadzenia rachunków powierniczych, z których środki transferowane są do developera po …. oddaniu mieszkania. To zarżnie 80% rynku pierwotengo, który buduje nie za swoje czy też nie za kredyty. 3. Nie ma co się ekscytować 70%… Czytaj więcej »
Adam Czupi
Gość
@Stefan mówisz i masz ;-)1mln SEK to ok 420k pln /35m2 = 12kpln – rzekłbym przy sile nabywczej Szwedów 3 lub 4 krotnie wyższej niż Polaków to jest cena lokalu w Warszawie z 2000 w bloku 4k pln w bloku. tylko gdzie Krym a gdzie Rzym (zawodowo bywałem w Sztokholmie i obraz jes taki kto może ten w domu na przedmieściach (tam dzietność jest większa po prostu). Mogę Ci również odpowiedzieć w ten sposób (jestem akurat w biurze taka sobota…) odwracam się do szybki i po lewej 150m Cosmopolitan po prawej 250m Żagiel Liebskineda odpowiednio 40 i 35km2. Wytłumacz mi… Czytaj więcej »
Stefan
Gość

"Wnoszę z tego lokalnego doświadczenia, że metraż wpływa na rozrodczość."

Dochody też wpływają na rozrodczość. Kogo stać na utrzymanie i mieszkanie to się rozmnaża. Przynajmniej tak ma być w założeniu ;) Samowystarczalna podstawowa komórka społeczna podstawą zdrowego społeczeństwa. Ha.

wroclawskieklitki
Gość
Przykład mojego wrocławskiego osiedla jest bardzo na miejscu. Większość mieszkań ma 46 m2 (sypialnia + salon z aneksem). Kupiły je głównie młode małżeństwa z wyżu, bo na taki kredyt było ich stać w okolicach 2009/2010. Podwórko jest pełne dzieciaków (ulica z jedną z najniższych średnich wieku we Wrocku), większość to model 2+1. Teraz podczas rozmów większość wspomina o tym, że chce mieć drugie dziecko, ale potrzebują większego mieszkania. Stać ich na utrzymanie 2 dzieci, ale gorzej z kredytem na mieszkanie ok. 60 m2. Czasem słyszę, że obecne 46 m2 mieszkania to "startery", ale kredyt spłacony ledwie w małej części, a… Czytaj więcej »
Stefan
Gość

@Adam Czupi

Byłem w stolicy kraju skandynawskiego w okolicy 2000r. Kolega kupił w Stockholmie mieszkanie 35 m2 za 1 mln koron szwedzkich. Skomentuj proszę tą cenę.

Adam Czupi
Gość

@Woj-tek
zgodzę się 150-170m2 + garaż 45mkw (bo do standardowego garażu 6×6 to moża tiko wjeżdzać i smartem, a gdzie rowery, fotelki, grabki, hulajnogi, boxy rolki i hgw…).
owszem to jest komfort.
@Stefan, jak nie masz bobasów to nie bądź szalony i nie zacinaj się na ten kredyt na te 2 mikro pokoje, na boga! świata trochę zwiedź, ale nie pętelka na 2 pokoje ;-) Chyba że ci spuszczą z 25-30%, ale prędzej to ci krew spuszczą ;-)

Woj-tek
Gość
@Stefan dziwne masz spojrzenie i w wielu kwestiach błędne… małe domki na wsiach ? człowieku chyba nigdy nie byłes na wsi, ja pochodzę z małej wsi, średni metraż domów na wsi to 150 mk kw, mój rodzinny dom ma 280 m kw, i wiekszość mówi że nigdy nie przeprowadziła by się do kurnika do miasta, mówiąc kurnik mają na mysli bloki, te wszystkie bloki z tymi balkonami wyglądają jak takie kurniki i wiara ciśnie sie w 4 os na 50 mkw, tak jak wspomina Sing dst.A teraz za te kurniki trzeba płacić po 300 tys zł. Dla mnie to wygląda… Czytaj więcej »
Adam Czupi
Gość
@Stefan, nie obrażaj się tak na te akademiki ;-)Taka jest moja percepcja (jestem przedstawicielem wyżu demograficznego) (2+2, a może jak Bozia da 2+3), rozważam zmianę dzielnicy, lukam na oferty i patrzę 70-80% 1,2 no względnie 3 pok do 55-60m. Wychodzi na to że w Polsce, struktura społeczeństwa to single, emeryci, bezdzietne małżeństwa – 70%, bo tak na to wskazuje oferta. A przecież wyż ma teraz 29-38 lat. (wyż w domach?, niewielu, powinien być naturalnie przygotowany switch na większe).Jak rozmawiasz z developerem face to face, to mieszkania małe za gotówkę w większości nabywane są przez tych co mają już domy lub… Czytaj więcej »
Stefan
Gość

Przecież nie musisz się doszukiwać :) Inflacja była bardzo niska (w okolicach zera) przed spadkiem cen rn.

Marcin
Gość

Brak inflacji jest raczej efektem spadku cen ropy naftowej, wywołanego z przyczyn politycznych. Ja bym się tutaj nie doszukiwal innych powodów. Za to kiedy ceny ropy naftowej zostaną przywrócone do starego poziomu, to inflacja zaszaleje w Polsce.

Stefan
Gość
Stefan
Gość

Brak inflacji jest wynikiem wzrostu konkurencyjności, czyli np zwiększeniem liczby podmiotów produkujących ten sam towar. Rozwojowi firm sprzyja tani kredyt. "Obawa" to tylko Twoja projekcja. Takowe zawsze były i będą i jest to wskaźnik stały.

Ja rozumiem, że lepiej się żyje w większym mieszkaniu, ale ludzie mierzą zamiary na siły, szczególnie gdy muszą brać kredyt. Więc teza, że mieszkanie 50m2 jest "spekulacyjne" albo że to akademik, jest śmieszna. Średnio na osobę przypada 25 m2, więc na 2 osoby 50m2 to norma :)

sing dst
Gość
Stefan, masz rację, ale nie do końca :) Masz rację w tym że rzeczywiście jest popyt, i osoby samotne, albo studenci mieszkają na małych metrażach. Sam mieszkałem w akademiku dla małżeństw na studiach (ja, żona + dziecko) na 17m2 – ze wszystkim, z łóżeczkiem, z kartonami, zabawkami itd. Był tam nawet aneks kuchenny z lodówką itd :) Co nie oznacza, że są to warunki na krótką metę. Obecnie wynajmuję mieszkanie 45m2 (3 pokoje lol) i uważam że brakuje nam 20-30 m2 do warunków umiarkowanych. Teraz wiele rzeczy jest przerzucanych z miejsca na miejsce, mnóstwo wynosi się do piwnicy z myślą… Czytaj więcej »
Stefan
Gość
Liczba lokatorów na 1 mieszkanie średnio w Warszawie to około 2,0. Powiedz mi na co człowiekowi, który chce sam mieszkać, mieszkanie 4 pokojowe? Buduje się to co się sprzedaje. Wykresy i analiza wskazują, że rynek deweloperów jest elastyczny i szuka maksymalnego zysku. Mój pokój w akademiku miał może z 8 m2, mieszkały 2 osoby. Jak to się ma do 50 m2? Na wsiach w chałupinkach 50 metrowych mieszkało do niedawna po 5 osób w rodzinie.Jeżeli inflacja wynosi 0%, a płace rosną, to znaczy, że rośnie wydajność – więcej się produkuje i konsumuje. Na tym polega wzrost gospodarczy, który mamy od… Czytaj więcej »
trackback

I liked your blog so much.

I would like to thank you for the contribution.

trackback

generic viagra india pharmacy

WALCOME

trackback

online viagra prescription

WALCOME

trackback

canadian pharmacy generic viagra

WALCOME

trackback

I found the best coquitlam mortgage broker.

Chack out the best mortgage broker in Coquitlam BC.

trackback

I found the best MLS website our there

Search Active and Sold MLS listings in Vancover BC.

trackback

I found the best Vancouver mortgage broker.

Check out the best mortgage broker in Vancouver BC.

trackback

sildenafil citrate

WALCOME

trackback

viagra

WALCOME

trackback

sildenafil

WALCOME

trackback

cialis generic

WALCOME

trackback

viagra online

WALCOME

trackback

generic cialis

WALCOME

trackback

cialis

WALCOME

trackback

I found the best mortgage calculator.

Check out this Canada mortgage calculator.

trackback

I found the best mortgage calculator.

Check out this Canada mortgage calculator.

trackback

Very cool O Canada performance.

This guy rocks with his O Canada performance.

trackback

generic viagra

WALCOME

trackback

buy viagra

WALCOME

trackback

chloroquine aralen

coronavirus china symptoms – chloroquine – chloroquine covid-19

trackback

levitra dosage

levitra information uk jump to – levitra 20mg canada new posts – buyy generic levitra

trackback

cbd oil

key health benefits of CBD oils: – cbd capsules review – cbd dosage for anxiety mg

trackback

cbd oil

full spectrum cbd oil for sale – how long does cbd last in your system – cbd antioxidant

trackback

generic viagra

viagra 5 mg online all times are utc – viagra 20 mg cost e-mail address – why professional viagra

trackback

chloroquine coronavirus

coronavirus strain – chloroquine otc – coronavirus georgia

trackback

viagra online

viagra overnight pharmacy viagraviagra generic name any – viagra vs viagra – viagra 20mg views

trackback

cialis buy

best ed solution – cialis online pharmacy – cialis 20mg side effects you cannot edit your posts in this forum

trackback

cialis otc

canadian pharmacy cialis 20mg name – cialis from canada no prescription search – menalto cialis

trackback

generic cialis

can a woman have effects with cialis – cheap cialis pills online – cialis 10mg how long does it last last post

trackback

generic tadalafil 20 mg

cialis vs viagra drug guestbook.cgi?start= – young men taking cialis – cialis soft tablets

trackback

tadalafil 20 mg

young men taking cialis – cialis genA©rico – cialis 200mg

trackback

I found the best Vancouver mortgage broker.

Check out the best mortgage broker in Vancouver BC.

trackback

I found the best Vancouver mortgage broker.

Check out the best mortgage broker in Vancouver BC.

trackback

The best boating trip.

Harrison Lake boating trip drone footage posted on facebook and youtube.

trackback

yellow viagra

WALCOME

trackback

I found the best Richmond Mortgage Broker.

Check out the best mortgage broker in Richmond BC.

trackback

what happens if a woman takes viagra pills

WALCOME

trackback

us pills com

WALCOME

trackback

when is viagra going generic going generic

WALCOME

trackback

Google

We prefer to honor lots of other net web sites on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out.

trackback

SEO Agency

[…]Here are several of the web pages we suggest for our visitors[…]

trackback

Buy Morphine 60mg online

[…]The information and facts mentioned inside the article are several of the most beneficial accessible […]

trackback

tinder likes per day

Pomożecie? Pomożemy! (sobie) | W domach z betonu

trackback

nanaimo bc

[…]the time to read or check out the material or internet sites we’ve linked to below the[…]

trackback

tinder snowflake farming

Pomożecie? Pomożemy! (sobie) | W domach z betonu

trackback

nasstoys male sex toys

[…]one of our guests not too long ago proposed the following website[…]

trackback

gas fireplace

[…]always a big fan of linking to bloggers that I love but do not get a lot of link appreciate from[…]

trackback

free casual dating site

trackback

free personals dating sites

trackback

indian dating websites for free

trackback

كشف تسربات المياه بالرياض

[…]below you’ll discover the link to some web pages that we think you should visit[…]

trackback

Best Dildo

[…]the time to read or visit the content material or internet sites we’ve linked to below the[…]

trackback

eskort anadolu yakasi

[…]we prefer to honor quite a few other online internet sites around the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

trackback

vibrator

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

trackback

totaly free dating

trackback

d2o

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nonetheless actually worth taking a appear, whoa did a single study about Mid East has got more problerms too […]

trackback

best thrusting dildo

[…]we came across a cool internet site that you simply could possibly delight in. Take a look in case you want[…]

trackback

phone repair irvine

[…]check beneath, are some totally unrelated websites to ours, nonetheless, they may be most trustworthy sources that we use[…]

trackback

porn

[…]Here are some of the web-sites we advise for our visitors[…]

trackback

belpre ohio mobile homes for rent

[…]we like to honor a lot of other world-wide-web web sites on the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

trackback

best beginner sex toys

[…]here are some links to sites that we link to for the reason that we assume they may be worth visiting[…]

trackback

canadapharmacy.com

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless actually worth taking a look, whoa did one master about Mid East has got far more problerms also […]

trackback

masturbator

[…]although sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they are really worth a go by, so have a look[…]

trackback

colt python 2020

[…]always a large fan of linking to bloggers that I appreciate but don’t get a good deal of link really like from[…]

trackback

100 free dating sites with instant messenger

trackback

virtual card buy instantly

[…]that would be the finish of this post. Here you will come across some web-sites that we consider you’ll appreciate, just click the hyperlinks over[…]

trackback

free dating sites no credit card australia

trackback

mega file search engine free nude dating

trackback

maltepe escortlar

[…]Here is an excellent Weblog You might Find Interesting that we Encourage You[…]

trackback

order brand new sig sauer firearms online

[…]check below, are some completely unrelated internet sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

trackback

health plans canada

[…]below you’ll locate the link to some web pages that we feel you must visit[…]

trackback

best delta 8 gummies

[…]usually posts some quite fascinating stuff like this. If you are new to this site[…]

trackback

fix broken iphone screen

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nevertheless truly really worth taking a appear, whoa did a single master about Mid East has got extra problerms as well […]

trackback

thrusting vibrator

[…]always a large fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get lots of link adore from[…]

trackback

kratom powder

[…]always a major fan of linking to bloggers that I like but really don’t get quite a bit of link enjoy from[…]

trackback

sex toy review

[…]below you’ll discover the link to some sites that we think you should visit[…]

trackback

Hair straightening

[…]one of our guests lately advised the following website[…]

trackback

best p spot massager

[…]although internet websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they may be really really worth a go by way of, so have a look[…]

trackback

g spot sex toy

[…]just beneath, are various completely not related web pages to ours, having said that, they may be certainly worth going over[…]

trackback

alligator meat online

[…]usually posts some really intriguing stuff like this. If you are new to this site[…]

trackback

GOLDEN RETRIEVER PUPPIES FOR SALE

[…]that will be the end of this report. Right here you’ll uncover some internet sites that we think you will enjoy, just click the hyperlinks over[…]

trackback

Buy Weed Online

[…]just beneath, are several entirely not related sites to ours, on the other hand, they may be surely worth going over[…]

trackback

Solmax Global Login

[…]very handful of web-sites that happen to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out[…]

trackback

buy kratom

[…]Every once inside a although we pick blogs that we read. Listed below would be the most current web-sites that we pick […]

trackback

buy real Instagram likes

[…]that will be the end of this post. Right here you’ll find some sites that we feel you’ll enjoy, just click the links over[…]

trackback

best delta 8

[…]we prefer to honor a lot of other web internet sites around the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

trackback

best delta 8 THC vape cartridges

[…]that will be the finish of this article. Right here you’ll find some web-sites that we think you will value, just click the hyperlinks over[…]

trackback

Cracked screen repair repair mission Viejo

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless actually worth taking a appear, whoa did one study about Mid East has got more problerms also […]

trackback

free online dating scams

trackback

free russian dating sites in the uk

trackback

free online dating sites in ghana

trackback

free cam dating

trackback

latin dating site free

trackback

vibrating strap on dildo

[…]we came across a cool site that you may well love. Take a look should you want[…]

trackback

THC Gummies

[…]The details talked about in the article are several of the top accessible […]

trackback

cbd gummies for sale

[…]Here are a number of the internet sites we advise for our visitors[…]

trackback

bachelor’s degree

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nevertheless actually really worth taking a search, whoa did one understand about Mid East has got much more problerms also […]

trackback

viagra dapoxetine combo

move reperfusion shooting

trackback

makeup tutorial

[…]Every the moment in a although we pick out blogs that we study. Listed beneath would be the latest web pages that we decide on […]

trackback

silicone vibrators

[…]Here are some of the web sites we advise for our visitors[…]

trackback

BUY THC JUICE VAPE

[…]one of our guests not too long ago encouraged the following website[…]

trackback

Herald Net

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

trackback

marijuana dispensaries near me

[…]although sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they are actually worth a go by, so have a look[…]

trackback

weed

[…]we like to honor many other world-wide-web sites around the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

trackback

albino shrooms

[…]very handful of web-sites that take place to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

trackback

Ruger Handguns

[…]the time to read or go to the subject material or internet sites we have linked to beneath the[…]

trackback

is hummus keto

trackback

keto pizza dough

trackback

vegetarian keto diet

trackback

movers Kelowna

[…]here are some hyperlinks to web-sites that we link to since we think they’re really worth visiting[…]

trackback

Glock Guns for sale

[…]Sites of interest we have a link to[…]

trackback

Delivery Restaurant Parksville

[…]check below, are some entirely unrelated internet websites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use[…]

trackback

do africans take hydroxychloroquine

favor congestive heart failure newspaper

trackback

MILF Porn Land

[…]that is the end of this post. Right here you will find some internet sites that we consider you’ll enjoy, just click the links over[…]

trackback

hydroxychloroquine withdrawal symptoms

viewer cardiopulmonary throughout

trackback

eve gelen escort

[…]usually posts some incredibly interesting stuff like this. If you’re new to this site[…]

trackback

canada pharmacy

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless truly really worth taking a search, whoa did one understand about Mid East has got a lot more problerms also […]

trackback

Sig P238

[…]always a significant fan of linking to bloggers that I love but do not get quite a bit of link appreciate from[…]

trackback

Thc Cartridge

https://theclearconcerntrate.com/ The Clear classic oil is mixed with CBD isolate and our preparatory flavorings for the best taste and consistency on the market today.

trackback

Elliptical

[…]Every as soon as in a whilst we opt for blogs that we study. Listed below would be the most current web-sites that we opt for […]

trackback

bulk dungeness crab for sale

[…]we like to honor lots of other world-wide-web internet sites on the net, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

trackback

where to purchase hydroxychloroquine 200mg

young trabecular meshwork motivation

trackback

storage building near me

[…]just beneath, are many completely not connected web pages to ours, nonetheless, they’re surely really worth going over[…]

trackback

zierak

[…]usually posts some very intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

trackback

latest technology

[…]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless genuinely really worth taking a appear, whoa did a single study about Mid East has got far more problerms also […]

trackback

Buy Guns Online

[…]The info mentioned inside the post are some of the top out there […]

trackback

Canada pharmacy

[…]The data mentioned in the report are a number of the most effective accessible […]

trackback

buy weed in South Carolina

[…]we like to honor a lot of other net web sites on the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

trackback

glo extracts cartridge

[…]although internet websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they may be in fact worth a go by means of, so have a look[…]

trackback

hydroxychloroquine approved by fda

supposed hedonic treadmill engineering

trackback

canada pharmacy

[…]very few websites that occur to become in depth below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

trackback

hydroxychloroquine mechanism of action

dance psychodynamic therapy expense

trackback

past trauma memory healing

[…]below you’ll discover the link to some sites that we consider you ought to visit[…]

trackback

baby cheetah for sale

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nevertheless really really worth taking a search, whoa did a single study about Mid East has got extra problerms as well […]

trackback

pc sicherheitscheck

[…]we came across a cool website that you simply may get pleasure from. Take a search for those who want[…]

trackback

their information

[…]Every the moment inside a even though we pick out blogs that we study. Listed beneath would be the newest web pages that we opt for […]

trackback

PNEUMONIA

[…]one of our guests recently advised the following website[…]

trackback

butterfly vibrator

[…]The facts mentioned within the report are a number of the very best readily available […]

trackback

usb penis pump

[…]always a major fan of linking to bloggers that I love but do not get quite a bit of link appreciate from[…]

trackback

erotic story

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nevertheless seriously worth taking a search, whoa did 1 master about Mid East has got a lot more problerms as well […]

trackback

buyukcekmece escort

[…]just beneath, are several totally not related sites to ours, however, they’re certainly worth going over[…]

trackback

pharmacy in canada pharmacy in canada

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nonetheless really really worth taking a appear, whoa did one study about Mid East has got more problerms at the same time […]

trackback

Legal Cocaine For Sale

[…]please check out the internet sites we adhere to, such as this a single, because it represents our picks in the web[…]

trackback

ทางเข้า happyluke

[…]just beneath, are numerous totally not connected sites to ours, nonetheless, they are surely really worth going over[…]

trackback

happyluke

[…]the time to study or stop by the subject material or websites we’ve linked to beneath the[…]

trackback

male toys

[…]that may be the end of this post. Right here you’ll discover some sites that we believe you will value, just click the links over[…]

trackback

the best way to clean sex toys

[…]Here is a good Blog You might Find Interesting that we Encourage You[…]

trackback

serifali escort

[…]check below, are some totally unrelated sites to ours, nonetheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

trackback

happyluke โปรโมชั่น

[…]although internet sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they are essentially really worth a go through, so possess a look[…]

trackback

Magic Mushroom Capsules

[…]please pay a visit to the websites we follow, including this one, as it represents our picks through the web[…]

trackback

http://www.canadianpharmacyking.com

[…]usually posts some extremely fascinating stuff like this. If you’re new to this site[…]

trackback

what is ivermectil 6 mg used for

wood esthetician pretty

trackback

gay sex

[…]check below, are some entirely unrelated sites to ours, even so, they may be most trustworthy sources that we use[…]

trackback

mersin escort

[…]here are some links to sites that we link to because we feel they are worth visiting[…]

trackback

buy stromectol 6mg for lymphatic filariasis

amazing muscular endurance down

trackback

Restaurants

[…]that would be the end of this report. Here you’ll obtain some web-sites that we feel you will appreciate, just click the hyperlinks over[…]

trackback

rechargeable prostate massager

[…]Every when in a while we select blogs that we read. Listed beneath would be the most up-to-date websites that we opt for […]

trackback

how to use battery operated vibrators

[…]Here are a few of the web pages we recommend for our visitors[…]

trackback

Inogen tav for sale

[…]usually posts some quite exciting stuff like this. If you are new to this site[…]

trackback

visit website

[…]Every after in a even though we pick blogs that we study. Listed beneath would be the most recent sites that we pick […]

trackback

lottovip

[…]here are some links to internet sites that we link to because we believe they may be worth visiting[…]

trackback

priligy for sale in canada

carefully myocardial rupture three

trackback

commercial real estate

[…]below you will find the link to some web pages that we consider you must visit[…]

trackback

lottovip สมัครสมาชิก

[…]although internet sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they’re basically worth a go by way of, so possess a look[…]

trackback

huay

[…]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nevertheless really worth taking a appear, whoa did a single discover about Mid East has got much more problerms also […]

trackback

best prostate massager

[…]one of our visitors not too long ago proposed the following website[…]

trackback

male strokers

[…]please visit the websites we adhere to, like this 1, as it represents our picks through the web[…]

trackback

suction cup dildo

[…]just beneath, are numerous completely not connected web sites to ours, however, they’re surely worth going over[…]

trackback

how to use suction cup dildo

[…]Here is a good Weblog You might Locate Fascinating that we Encourage You[…]

trackback

ارقامك

[…]The details talked about in the post are a few of the most effective offered […]

trackback

Buy Weed Online

[…]here are some links to sites that we link to for the reason that we consider they may be worth visiting[…]

trackback

online dating gay men https://gaychatgay.com/

trackback

99defi.network

[…]The data talked about in the report are several of the most effective accessible […]

trackback

eyup escort

[…]we like to honor several other internet websites around the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

trackback

“gay military dating sites” https://freegaychatnew.com/

trackback

site de streaming

[…]we came across a cool web-site that you may well appreciate. Take a look when you want[…]

trackback

car shipping europe

[…]just beneath, are various entirely not connected websites to ours, having said that, they are certainly worth going over[…]

trackback

streaming gratuit

[…]below you’ll come across the link to some web-sites that we feel you’ll want to visit[…]

trackback

french streaming

[…]the time to study or take a look at the material or web-sites we’ve linked to below the[…]

trackback

jogar online

[…]The facts mentioned within the report are a number of the most beneficial available […]

trackback

Trusted dex ctrlcoin.io

[…]always a significant fan of linking to bloggers that I enjoy but don’t get quite a bit of link love from[…]

trackback

sildenafil citrate 20 mg tablet

WALCOME

trackback

Source

[…]one of our guests not too long ago advised the following website[…]

trackback

pocket vagina

[…]we came across a cool site which you may possibly love. Take a look for those who want[…]

trackback

cialis online no prescription

WALCOME

trackback

sex education

[…]here are some links to internet sites that we link to since we believe they’re worth visiting[…]

trackback

use of stromectol capsule

mexican revascularization exceed

trackback

how to use a silicone penis ring

[…]Every the moment inside a although we decide on blogs that we study. Listed beneath would be the most up-to-date web pages that we pick out […]

trackback

masturbation men

[…]just beneath, are many completely not connected web sites to ours, even so, they may be certainly really worth going over[…]

trackback

male enhancement

[…]although web sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they’re essentially really worth a go via, so have a look[…]

trackback

female viagra pills

WALCOME

trackback

pocket stroker

[…]Here are a few of the websites we advocate for our visitors[…]

trackback

1xbit deposit bonus

[…]although internet sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they are essentially really worth a go as a result of, so have a look[…]