Kredyt hipoteczny – czy tak naprawdę wszyscy rozumiemy to pojęcie?

Dziś kolejny wpis naszego stałego (i wielce zasłużonego :) czytelnika o najważniejszych “nieporozumieniach”, dotyczących kredytu hipotecznego. Jest to właściwie podstawowa wiedza, którą powinien posiadać każdy, kto przymierza się do zaciągnięcia kredytu (tym, którzy kredyt już zaciągnęli, a wiedzy jeszcze nie mają, chyba wpisu nie polecamy… w końcu może lepiej spać spokojnie w niewiedzy, niż spać mniej spokojnie z wiedzą? ;) Kredyt hipoteczny został już tak upowszechniony w świadomości Polaków, że zobowiązanie na 25-30 lat, na zmienny procent, wydaje się być powszechną normą. Tymczasem okazuje się, że sporo osób nie dość, że nie widzi w tym żadnego problemu, to nawet tej “nowoczesnej normy” nie rozumie.

k-dek pisze tak:

Czeka nas kolejny ciekawy rok na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Dzisiejszy wpis będzie dość treściwy i konkretny. Przyjrzymy się (po raz kolejny, ale zawsze warto) i przeanalizujemy zwrot kredyt hipoteczny i związane z nim hasła i slogany, jakimi jesteśmy bombardowani niemal od początku bumu kredytowego i które zapewne ponownie pojawią się w mediach w nadchodzącym 2016r.

1. Kredyt hipoteczny pożyczka z banku, której teoretycznym zabezpieczeniem jest kupowane od dewelopera / spółdzielni mieszkaniowej / prywatnego właściciela – mieszkanie / dom.

Ale czy większość z nas wie, że w Polsce mamy do czynienia z produktem hipotecznym, a nie z kredytem hipotecznym? Kredyt zabezpieczony hipoteką nieruchomości w najbardziej prawidłowej formie funkcjonuje stosunkowo rzadko, np. w USA i to też niestety nie we wszystkich stanach, ale nazywanie każdej pożyczki pod zastaw nieruchomości kredytem hipotecznym to duże nadużycie.

Więcej w artykule:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Oddac-klucze-pozbyc-sie-kredytu-czy-w-Polsce-byliby-chetni-2824012.html

(wnioski autora nie są moimi wnioskami :)

W Polsce, zaciągając zobowiązanie w banku w celu zakupu mieszkania / domu, odpowiadamy za spłatę całości kapitału wraz z odsetkami bez względu na to, jaką przyszłą wartość będzie miało nasze mieszkanie / dom. Mówiąc wprost, odpowiadamy tak naprawdę całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem, do chwili zaspokojenia wszystkich zobowiązań wobec banku, a dług może być też dziedziczony.

W przypadku niemożności obsługi długu hipotecznego, bank może wypowiedzieć umowę kredytową z nakazem natychmiastowej(!) spłaty. Dochodzi do egzekucji komorniczej, w wyniku której jest niemal pewne, że komornik ze sprzedaży mieszkania / domu odzyska jedynie część środków na pokrycie długu hipotecznego (pamiętajmy, że obecne kredyty hipoteczne w ogromnej większości zaciągane były na wyspekulowane cenowo nieruchomości). Pozostałą różnicę dłużnik również musi zwrócić, często już z odsetkami karnymi, które dodatkowo znacznie podbijają wartość pozostałego kapitału.

2. Kredyt hipoteczny obecnie jest tani – faktycznie obsługa miesięczna zobowiązania kredytowego jest w ostatnim okresie możliwie najniższa – oczywiście ze względu na serię obniżek poziomu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, które doprowadziły do najniższych wartości w historii odczytów.

W mediach od 2 lat utrwalił się kłamliwy i podstępny przekaz, że kredyt hipoteczny jest wyjątkowo korzystnie zaciągnąć teraz, a co za tym idzie jest to oczywiście wybitnie dobry czas na „zakup” mieszkania / domu. Wyliczana wartość miesięcznej raty serwowanego przez banki produktu hipotecznego jest sztucznie zaniżona ze względu na to, że stopy procentowe, ściśle powiązane z kredytem, są zmienne! Wystarczy zerknąć raz na wykres wysokości stóp procentowych w czasie aby łatwo zauważyć, że obecny poziom jest ewenementem, który wcześniej czy później zostanie zniwelowany na rzecz wyższych wartości, co automatycznie przełoży się na wyraźny wzrost obciążenia miesięcznej raty kredytu.

Przykładowy artykuł:

http://www.rp.pl/artykul/1191210-Teraz-kredyty-hipoteczne-sa-tanie.html

Najistotniejszą rzeczą jednak jest informacja, że banki, sprzedając swoje produkty hipoteczne, jako drugą (stałą) składową kosztu dołączają marżę, którą w okresie niskich stóp procentowych wyraźnie podniesiono.

3. Posiadacz kredytu – dłużnik, często na drakońskie kwoty, których wielu nie będzie w stanie spłacić… i niestety taka jest prawda :(

W czasie bumu kredytowego (zaraz po wejściu Polski do UE), w mediach oraz na forach internetowych zagościła do znudzenia powielana „mądrość”:

„Kto nie kupił mieszkania, przegrał życie”.

Dla ogromnej większości młodych osób wyżu demograficznego kupno mieszkania / domu przy udziale gotówki było kompletnie poza zasięgiem, ale można było zrealizować swoje marzenie posiadania własnego dachu nad głową poprzez zaciągnięcie kredytu. Niebezpiecznie wymieszano i spłycono pojęcie własność. Otóż jeszcze do niedawna młoda osoba lub małżeństwo niemal z dnia na dzień (najczęściej przy zerowym wkładzie środków własnych) stawali się właścicielami mieszkania / domu i posiadaczami kredytu hipotecznego. Zarówno jedno jak i drugie nie jest prawdą. Dla banku tak naprawdę niczego nie posiadają, a stanowią jedynie rubrykę w kolumnie dłużnik na konkretną kwotę + odsetki, pod zastaw mieszkania / domu (jak i reszty majątku, co zostało opisane wyżej), którego bank jest właścicielem, ponieważ to bank wyłożył na niego pieniądze (nieważne w jaki sposób pozyskane). Osoby zasiedlające dane mieszkanie / dom przez kilka pierwszych lat w zasadzie wynajmują mieszkanie od banku, sam kredyt spłacając w zdecydowanie mniejszej skali niż większości wydaje się. Dlaczego? Ponieważ proporcje raty są takie, że składowe kapitału i odsetek są bardzo nierównomierne. Zdecydowaną większość, w początkowym okresie kredytowania, stanowi część odsetkowa.

Pomijając ogromne zróżnicowanie warunków obecnie obsługiwanych produktów hipotecznych, obrazowo można powyższe dane ubrać w bardzo uproszczony przykład:

Kredyt na 30lat, na kwotę 300 000zł (zerowy wkład własny).

Po ~10 latach regularnej spłaty kapitał wpłacony do banku to średnio ~15-20% wartości pożyczki.

Czyli po 1/3 okresu kredytowania zwrócone zostało tak naprawdę tylko 1/5 zobowiązania.

A problem spłat hipotek, powoli ale konsekwentnie narasta…

http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/913947,licytacje-komornicze-rynek-nieruchomosci.html

4. Doradca kredytowy – osoba w siedzibie banku lub w placówce współpracującej – łącznik między bankiem a… marzeniem o posiadaniu mieszkania / domu, czyli tzw. „sprzedawca marzeń” ;)

Niestety wciąż bardzo wiele osób postrzega banki jako instytucje zaufania publicznego. W rzeczywistości są to prywatne firmy nastawione (jak wszystkie inne) na maksymalizację zysku. Wszyscy pośrednicy kredytowi mają do dyspozycji narzędzia, środki, jak również silny system motywacyjny, żeby dokonać jak najlepszej sprzedaży produktu bankowego. Najlepszej = najbardziej opłacalnej dla banku / firmy współpracującej… i naturalnie dla samego pośrednika.

Temat doradców finansowych (w tym również kredytowych), był już poruszany w artykule:

http://wdomachzbetonu.pl/dlaczego-media-klamia

Przytoczę najważniejszy fragment:

Komunikat (Komisji Nadzoru Finansowego) w sprawie doradców finansowych.”

http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/Komunikat_w_sprawie_doradcow_finansowych.html

System wynagradzania doradcy finansowego nie zawsze uwzględnia jako priorytetowe działanie w interesie klienta.”

Oznaczenieniezależny” doradca finansowy (rozumiany jako w pełni obiektywny i działający zawsze w najlepiej pojętym interesie klienta) powinno być traktowane z ostrożnością.”

5. Obowiązkowy wkład własny kredytu hipotecznego – własne środki pieniężne (w gotówce lub w innych produktach finansowych), stanowiące część składową transakcji kupna mieszkania / domu.

Moim zdaniem, jednym z podstawowych czynników bumu kredytowego, a w konsekwencji spekulacji na cenie mieszkań, było poluzowanie polityki kredytowej poprzez udzielanie zobowiązań hipotecznych na 120-130% (już na wstępie przeszacowanej) wartości nieruchomości. Rzecz w moim rozumieniu, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Tutaj „brawa” należą się Komisji Nadzoru Finansowego za brak środków zapobiegawczych w odpowiednim czasie i późniejszą opieszałość.

W Polsce oczywiście w większości mamy problem z oszczędzaniem pieniędzy. Niestety poziom rzeczywistych zarobków (nie tych podawanych przez GUS) zdecydowanie odbiega od nawet najbiedniejszych państw starej UE, a koszty towarów, usług, mediów itp. są na zbliżonym pułapie. Dla ogromnej rzeszy młodych ludzi w Polsce kredyt hipoteczny przy zerowym lub niskim wkładzie własnym był (i wciąż jest) jedynym sposobem na wyprowadzenie się z domu rodzinnego lub z lokalu wynajmowanego do (optymistycznie nazywanego „własnym”) mieszkania / domu.

Owszem, w życiu dobrze być optymistą, wierzyć w swoje możliwości i konsekwentnie przekuwać marzenia w plany i realizacje, ale pozwólcie, że na problem zerowego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym spojrzę brutalnie realnie.

Przez ostatnie lata w mediach, głównie poprzez naganiaczy rynku nieruchomości, utrwaliły się powiedzenia:

I. Kupno mieszkania / domu to inwestycja.

II. Na (kupnie) nieruchomości nie można stracić.

I ja osobiście po części zgadzam się z tymi stwierdzeniami, ale są istotne różnice, w stosunku do kogo możemy te zdania kierować.

Każda inwestycja na dowolnym rynku obarczona jest ryzykiem, a każdy inwestor zdaje sobie z tego sprawę i gotowy jest na to, żeby ewentualnie ponieść stratę. Kupno mieszkania dla siebie, w dodatku przy udziale zobowiązania hipotecznego, to czysta konsumpcja. Wielu osobom, w celu ostatecznego przekonania do słuszności zaciągnięcia kredytu hipotecznego, wmówiono, że są… inwestorami (którzy na pewno nie stracą). Otóż nie – osoba, która jest powiązana z bankiem umową kredytową na “własne” mieszkanie, to po prostu dłużnik a nie żaden inwestor. A dłużnik, w dodatku z kredytem na wysoki LTV (odsyłam: https://pl.wikipedia.org/wiki/LTV_%28bankowo%C5%9B%C4%87%29 ), na nieruchomości może stracić bardzo wiele – pieniędzy i czasu na ich pozyskanie. Brak wkładu własnego prowadzi do jednego zasadniczego problemu, dla a’la inwestora hipotecznego – w chwili, kiedy nie będzie w stanie obsługiwać długu, nie będzie też mieć możliwości wyjścia z “inwestycji” bez szwanku.

Widzę, że ogromna liczba osób w ogóle nie bierze pod uwagę sytuacji zaprzestania spłaty kredytu, utraty „własnego” mieszkania i dodatkowo pozostania z długiem wobec banku. Przy zobowiązaniu wyższym niż wartość nieruchomości i po przeprowadzeniu postępowania komorniczego, dłużnik traci możliwość zasiedlania mieszkania / domu, a dodatkowo poprzez początkowy brak wkładu własnego pozostaje wciąż z solidnym długiem. Wartość odzyskanych środków przez komornika jest w zdecydowanej większości przypadków niższa niż wartość zobowiązania przed bankiem, nawet po kilku latach sumiennej spłaty.

Osobiście zalecam przy korzystaniu z produktu hipotecznego odłożenie optymizmu na bok, za to zastąpienie go realizmem. Co za tym idzie, dobrze jest zaplanować i konsekwentnie organizować własne środki przy transakcji kupna mieszkania / domu. Każda dodatkowa złotówka w gotówce dodatnio wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obsługi długu hipotecznego.

Przykład z życia:

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15501442,_Doradca__doradzil_tak__ze_kredyt_urosl_dwukrotnie_.html?biznes=lublin#BoxBizTxt

Tym razem tyle z mojej strony w poruszonym temacie.

Tradycyjnie zachęcam do dyskusji poniżej, np. dopisywania kolejnych haseł powiązanych ze zwrotem kredyt hipoteczny, których nie uwzględniłem.

Polecam też napisanie własnego artykułu (bo jak widać portal/autor nie gryzie ;) szczególnie osobom bardzo aktywnym na forum – zwłaszcza tym, które wyraźnie nie zgadzają się z ogólną treścią portalu :) [tu szczególne pozdrowienia dla kolegi Wielbłąda – przypis WDZB] Autor wielokrotnie zapewniał, że taki artykuł opublikuje w nienaruszonej formie i postara się o merytoryczne uwagi.

k-dek

We wpisie k-dek’a są właściwie rzeczy podstawowe – jednak nawet ta podstawowa wiedza jest obca wielu obecnym i przyszłym “posiadaczom” kredytu konsumpcyjnego, zwanego dla niepoznaki kredytem hipotecznym. Jeśli ktoś taką wiedzę posiada i jego chęci do współpracy z bankiem się nie zmieniły, to dobrze – to oznacza, że podejmuje świadome decyzje i świadomie akceptuje ryzyko. Pozostaje pytanie, jaki procent osób jest niczego nieświadomych (trochę tak, jak wielu frankowców było nieświadomych, że kurs franka może wzrosnąć – dziś to się wydaje aż niewiarygodne, żeby ktoś taki w ogóle się narodził, ale po licznych protestach/pozwach sądowych widać, że takich osób jest jednak sporo). Szkoda, że o tym przekonamy się dopiero wtedy, kiedy stopy procentowe w Polsce wzrosną i kredyt, który teraz jest “tani” (coś jak kiedyś frankowy), nagle takim przestanie być.

Podziel się z innymi
  • 34
  •  
  •  
  •  

Dodaj komentarz

  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
iz
Użytkownik
Ostatnio jedząc obiad z moimi współpracownikami (międzynarodowe towarzystwo) trafił się jeden człowiek, co mieszkał w czasach wybuchu kryzysu w USA 2008 i opowiedział ciekawą rzecz o której jest wspomniane w artukule. W USA mając problem ze spłatą po prostu oddawało się klucze. Ludzie zaczęli robić to masowo i wtedy ceny nieruchomości spadły do śmeisznych poziomów. Ten kolega wspomniał o swoim koledze z biura, który za równowartość 100 tyś złotych kupił sobie dom w tych czasach. Co najlepsze, nie posiadał takiej kwoty we własnych oszczędnościach, tylko pożyczył około 30% od rodziców. A teraz wracając do Polski: http://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/kruk-kupuje-dlugi-od-kolejnego-banku-tym-razem-od-santandera,414701.html Kruk skupuje felerne kredyty:… Czytaj więcej »
Arnold Długosz
Użytkownik

Za każdym razem gdy słyszę “posiadacz kredytu” to czuje pewien dysonans, coś mi nie gra. Idealnie pasuje tu pewne powiedzenie motoryzacyjnych pasjonatów(oraz podobno właścicieli kotów), które sparafrazuję na potrzeby mieszkaniowe :
“To nie ty masz kredyt, to kredyt ma ciebie!”

Wielblad Dgl
Użytkownik
Łooo matko ;) im więcej was czytam tym bardziej wygladacie mi na sekciarzy ;) 1 Bądź konsekwentny! Kredyt to nie pożyczka… 2 Kredyt mieszkaniowy jest najtańszym dostępnym kredytem dla zwykłych ludzi! Przy czym wcale nie musi on służyć zakupowi mieszkania (sytuacja odwrotna masz mieszkanie bierzesz kredyt pod nie) 3 Stek bzdur ;) „Kto nie kupił mieszkania, przegrał życie” Wy na prawdę tak to zapamietaliscie? Mi do tej pory wydaje się że to haselko było używane przez ludzi waszego pokroju którzy nie kupili mieszkania… Kredyt można wziąć z równymi ratami i malejacymi wyliczenia dotyczą tylko jednego przypadku którego? Po 10 latach… Czytaj więcej »
k-dek
Użytkownik
Trafne odniesienie do sekty, ale nie mierzył bym wszystkich swoją miarą :) Domeną sekt jest zbiorowe okłamywanie większości przez mniejszość w konkretnym celu tych drugich, w skrócie najczęściej są to pieniądze i władza (jedno wynika z drugiego i odwrotnie) Teraz odnieśmy to do zbiorowego kultu “kupna” mieszkania od banku najlepiej na 40-letni dług, na 130% (przeszacowanej) wartości, dodatkowo na zmienny % tego zadłużenia, w obcej walucie po zaniżonym sztucznie kursie. A jak to się odbyło …mniejszość przekonała większość i …dobrze na tym zarobiła :) (podobnie było w AmberGold) 1. Kredyt wciśnięty przez naganiacza, kompletnie nieświadomemu “klientowi”, na przeszacowany produkt, opierając… Czytaj więcej »
bromsky
Użytkownik
To ogromne ryzyko jak się okazało zmaterializowało się tylko u ok 4% kredytobiorców walutowych i ok 2% złotówkowych. Biorąc pod uwagę splot niekorzystnych okoliczności, o których wspomniałeś (spadek cen nieruchomości, wzrost cen walut, słabe płace, mały wkład własny) to praktyka pokazuje, że ryzyko NIE JEST duże. Co do zapewnienia bezpieczeństwa. !00% zabezpieczenia nie będziesz miał nigdy. W końcu jak przestaniesz płacić to i z wynajmowanego mieszkania zostaniesz wyrzucony (na dodatek obstawiam, że jednak szybciej niż kupionego “od banku” na kredyt). Osobiście zabezpieczam się przez posiadanie oszczędności pozwalających na utrzymanie rodziny co najmniej przez 6-12 miesięcy (bez żadnych dodatkowych dochodów). Jednocześnie… Czytaj więcej »
k-dek
Użytkownik
To ogromne ryzyko zmaterializowało się -=dopiero=- u takiej ilości kredytobiorców, przy czym zakres problemów ze spłatą zobowiązań hipotecznych nie zamyka się na pewno w jednocyfrowym (niskim) procencie. Wiadomo, że mimo wszystko, wszyscy mamy świadomość tego, że rata do banku “za mieszkanie” jest najważniejsza, stąd parcie na regulowanie tych zobowiązań w pierwszej kolejności, a zadłużenia z tytułu zaległości za opłaty stałe np. media, czynsze, debety, raty kredytów np. za lodówkę rosną i zapełniają inne statystyki. Częstym zjawiskiem jest fakt, że na drakoński kredyt na przeszacowaną nieruchomość, gdzie rata zabiera niemal połowę budżetu młodej rodziny zrzucają się inni członkowie, np. rodzice, dziadkowie… Czytaj więcej »
bromsky
Użytkownik

Rośnie liczba licytacji komorniczych ale jednocześnie nadal jest ona stosunkowo mała. Zobacz przykład Węgier – tam można było powiedzieć o zmaterializowaniu się ryzyka…
comment image

k-dek
Użytkownik

Na Węgrzech nieco inaczej liczono zadłużenie w CHF, więc Węgrów nie uratowało obniżenie stóp % w Szwajcarii i stąd problem u nich zmaterializował się w takiej skali, a u nas nie.

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-Wegry-pozbywaly-sie-franka-7285938.html

Cóż, stopy % w Szwajcarii też kiedyś zostaną podniesione, pytanie czy w Polsce w tym czasie ilość kredytów w CHF będzie taka jak obecnie, czy już znacznie mniejsza…

Arnold Długosz
Użytkownik
Oto ciekawa ilustracja tej nieświadomości bijąca po oczach. Natknąłem się na FB na wydarzenie “CZARNA PROCESJA oszukanych przez banki”. OK, rozumiem, złe korporacje oszukały, naganiały itd, ale jeśli ktokolwiek powie na temat ryzyka takiej akcji to jest mieszany z błotem. Przeraża mnie niewiedza niektórych, najlepiej zobrazowana krótką wymianą zdań, odpadłem… ->Do Bar Tek(do komentarza typu “trzeba było myśleć wcześniej a nie krzyczeć teraz” ok, może zbyt brutalnie powiedziane, kij w mrowisko) – A jak pójdziesz z przeziebieniem do lekarza a on da Ci polopiryne C z dodatkiem arszeniku to powiem Ci ze trzeba było kupić aspiryne Bayer’a wiec teraz zdychaj… Czytaj więcej »
Dexter
Użytkownik
yanek
Użytkownik

Taka ciekawostka deweloperska z Chin:
https://www.youtube.com/watch?v=yWSPHqp19bo
Starszy Pan żyje w Chinach i jest nastawiony pro Chiny.

k-dek
Użytkownik

Mam też taką ciekawostkę z Chin – Spekulacja na cenie mieszkań vs. Gniew Ludu :)
http://www.rp.pl/artykul/1131774-Ceny-mieszkan-w-Chinach.html#ap-1

k-dek
Użytkownik
Dopisuję kolejny punkt do listy :) 6. Sprzedaż innych produktów bankowych powiązanych z kredytem hipotecznym – z ang. tzw cross selling (odsyłam: http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Cross-selling ) Małą analizę problemu przeprowadził autor bloga Subiektywnie o finansach, jest to o tyle istotne teraz, że ze względu na podatek bankowy i inne “problemy” banków, sprzedaże wiązane przy umowach kredytów hipotecznych przybiorą na sile. Warto przeczytać, żeby zapoznać się wstępnie o co chodzi, samych wyliczeń osobiście nie weryfikowałem http://samcik.blox.pl/2016/01/Czy-najtanszy-kredyt-hipoteczny-moze-okazac-sie.html No i oczywiście nie do końca zgadzam się z poradą, z tego zdania :):) “Zgodnie z moją rekomendacją najpierw przeszedł się do dobrego doradcy finansowego, żeby ten… Czytaj więcej »
clockselector
Użytkownik
Jak widzę tow. Wielbłąd trzyma formę. Zgodzę się z k-dek’iem na temat ciekawie zapowiadającego się roku. W ogóle uważam, że nadchodzą ciekawe czasy i im bliżej do 2020 tym ciekawiej będzie w Polandii. W jednym z poprzednich wpisów zasugerowałem, że zakończenie 8 letniego okresu dopłat w ramach programów pomocowych dla banków i deweloperów będzie raczej sprzyjać obniżce cen na skutek ew. dodatkowej podaży na rynku wtórnym. Dostałem odpowiedź, by nie liczyć na to zbytnio, ale oto już pojawiają się pierwsze alarmistyczne artykuliki w necie. A do 2020 zostały nam jeszcze 4 lata. Pisalem również, że przed zaciągnięciem jakiegokolwiek długoterminowego zobowiązania… Czytaj więcej »
clockselector
Użytkownik
Na koniec jeszcze taka drobna dygresja dot. podtrzymywania bańki. Ten niewielki, bardzo niewielki odsetek mieszkań udostępnionych przez osoby, które z pewnych względów będą musiały zrezygnować z wynajmowania od banku trzeba będzie szybko i skutecznie skonsumować dla dalszego podtrzymania bańki. Wpływ tego odkupu na średnie ceny transakcyjne będzie niewielki z racji skali zjawiska, ale może zatrząść “stanem świadomości” wśród niedoszłych jeszcze klientów. Idealnie byłoby odsprzedać mieszkanie nowemu “szczęśliwcowi” po cenie “rynkowej” tak, by wszystko zostało po staremu. Architekci tego systemu doskonale zdają sobie sprawę, że rynkiem rządzi kredyt, więc skup mieszkań od dłużników w praktyce też będzie opierał się na kredycie,… Czytaj więcej »
stawiak
Użytkownik
Kredyt hipoteczny też nie jest aż tak straszny jak go malują. Każdy kredyt w polsce działa tak samo i można również stracić mieszkanie/dom nie spłacając kredytów konsumpcyjnych, albo niepłacąc za jakąś usługę. Jedyna przewaga banku przy hipotece jest taka, że Ci co biorą ten kredyt łączą go z konkretną nieruchomością i dlatego też jest tańszy. Weźmy na przykład kredyt konsumpcyjny, jeśli byśmy wzieli np 200tys zł kredytu konsumpcyjnego to mamy zalete, że w razie niepowodzenia spłaty cały majątek przepiszemy na kogoś z rodziny i ogłosimy bankructwo. Bank natomiast to ryzyko odpowiednio wycenia i dlatego te kredyty są droższe. Jednak dla… Czytaj więcej »
sing.dst
Użytkownik

@stawiak napisz proszę jaka to inwestycja albo w jakim kierunku na jaką wieś (albo jaka wieś).
Jestem ciekaw jak to wygląda pod kątem korków.
Bo np. z własnego doświadczenia wiem jak wygląda wyjazd w kierunku Siechnic, Opolską – tragedia.
Mieszkać jeszcze na Księżu Małym to da radę bo tam tramwaje, ale to ostateczność bo ulica zapchana non stop. Ale dalej to już kaszana straszna

Mad Hatter
Użytkownik
No i tutaj muszę się wtrącić, bo dojazdy to temat – rzeka, że tak powiem. ;) Ostatnio nawet rozważaliśmy ten temat ze znajomymi – i na dobrą sprawę, to tak do końca nigdy człowiek nie wie, jak będzie z dojazdami nawet za rok, a co dopiero za np. pięć lat? Czy ktoś nie postanowi zbudować obwodnicy akurat na tym kierunku gdzie się mieszka (świetna sprawa, jak już taka obwodnica jest, ale za to w czasie budowy – która przecież nie trwa tygodniami, ale latami – bywają spore kłopoty, zamknięte skrzyżowania, korki za koparką jadącą 20 km/h itp.), albo czy dwa… Czytaj więcej »
stawiak
Użytkownik
Wszyscy mają ten sam problem, my, niemcy , anglicy. Tam ta infrastruktura już jest (obwodnice, kolejki miejskie) u nas dopiero powstaje. Z mojej lokalizacji będę miał całkiem dobry dojazd (ok 20min) do kilku firm z mojej branży , średni (ok 35min) do ok 50% firm z mojej branży , taki se (ok 45min (28min pociąg + 2km rower) do dalszych 30% i katastrofalny (ok 1h) do ostatnich 15%. Tak więc wszystko zależy jak trafisz:) Myślę że jak skończą tą obwodnicę wschodnią to się trochę polepszy. Jeśli powstałby system kolejki podmiejskiej to byłaby rewelacja. Tak jak piszesz, z rodziną przeprowadzka to… Czytaj więcej »
Encjusz
Użytkownik

Prawie 3 lata temu zacząłem pracować w Mordorze, do pracy dojeżdżam samochodem. Przez niecałe 3 lata czas dojazdu do pracy wydłużył się o około 10 minut (kiedyś 20, obecnie 30).
Korki wydłużyły się nie tylko w samym Mordorze ale w zasadzie na całej trasie.

stawiak
Użytkownik

1,5km od długołęki. Teraz jest to nie najgorsza lokalizacja pod względem korków, pewnie kiedyś i tam dojdzie ten problem, ale to wszystko zależy od tego gdzie człowiek chce się przedostać o której i ile jest w stanie za to zapłacić (zapłacić czasem lub pieniędzmi)
Ale wydaje mi się, że chyba jak się ma rodzinę to warto ten koszt ponieść dla tych dodatkowych metrów/kawałka ogrodu.

sing.dst
Użytkownik

No problem tylko jak masz dzieciaki po szkołach/przedszkolach rozwozić, jeździć na zajęcia dodatkowe czy po lekarzach – to jest dla mnie podstawowy problem.

stawiak
Użytkownik
To jest podobny temat jak z kredytem hipotecznym, bo też kiedyś go strasznie demonizowałem. Ale jak już dzieci są to człowiek dochodzi do wniosku , że aż tak długo do tego przedszkola nie będą chodzić. Teraz mieszkamy w zasadzie w centrum miasta i i tak rozwożę dzieci 2km do przedszkola, bo gdy tutaj zamieszkaliśmy to mieliśmy przedszkole pod samym domem a po roku znaleźliśmy większe mieszkanie i się przenieśliśmy o 2km, więc żeby już dzieci nie stresować zmianą przedszkola zdecydowaliśmy się na ich dowożenie, nie jest to aż tak bardzo męczące. Dodatkowo teraz najpierw jadę 2km w jedną stronę, żeby… Czytaj więcej »
sing.dst
Użytkownik
@stawiak, jasne – nie będę nawet polemizował bo to jak dyskusja o filmach – o gustach się nie dyskutuje. Wiadomo dojazdy to problem ale dla kogoś może to nie być aż taki problem – kwestia co kto lubi i co jest w stanie zaakceptować jako niekorzyść przy zyskaniu innych korzyści (np. bardziej świeże powietrze, ogródek). Wygooglałem tę inwestycję z ciekawości (chyba tę :P) http://www.mieszkanie.pl/mieszkanie-sprzedam-kielczow-promocjaapartamentzogrodkiemwkielczowie_142252129 Mam 3 pytania: – jak Ci to zaliczyli do MDM – przecież to jest mieszkanie. I tutaj pytanie, co jest traktowane jako dom, a co jako mieszkanie. Rozumiem, że we wniosku przedstawiłeś że to dom (mimo… Czytaj więcej »
stawiak
Użytkownik
Inwestycja podobna, akurat nie w kiełczowie, tymi 12km to się pochwaliłem ale to jest 12km marketingowe… czyli w lini prostej:) korzystając z drogi wyjdzie dalej. Kiełczów marketingowo jest chyba 9km od centrum:) Oglądaliśmy oczywiście dużo tych domków, większość nam się nie podobała, bo jednak zabudowa szeregowa, zwłaszcza gdy jest doklejona do innego podobnego rządku domów jest dość ciasna i biorąc pod uwage, że sie ma ma tylko 4m szeroki “ogródek o wielkości gdzieś 35m2” i sąsiad ma taki sam, to 8m od naszych okien sąsiad ma swoje okna, troche ciasno. dlatego wybraliśmy wiochę dalej, gdzie pewnie ziemia tańsza, my co… Czytaj więcej »
k-dek
Użytkownik
Kolejny punkt programu 7. Zdolność kredytowa – Autor już dawno i wyczerpująco opisał to zagadnienie, polecam zajrzeć tutaj: http://wdomachzbetonu.pl/zdolnosc-zdolnosc-ach-ta-zdolnosc Ja przytoczę artykuły naganiaczy (jedne z nielicznych opisujących mniej więcej rzeczywistość taką jaka była/jest – być może po lekturze bloga/portalu WDZB :), na temat zdolności kredytowej, z moim komentarzem. początek 2012r. http://forsal.pl/artykuly/582644,krason_ciezki_czas_na_zaciagniecie_kredytu_hipotecznego.html 1. Stopy % stosunkowo wysoko (wyraźnie wyżej niż obecnie) 2. Utrącono RnS, kasując przelicznik 1,4 i wprowadzając 1,0. Trudno to pewnie przeszło przez klawiaturę, ale w gąszczu zaklęć na temat wzrostów cen, albo chociaż stabilizacji, naganiacze musieli raz na jakiś czas przyznać, że: “W tej beczce kredytowego dziegciu są… Czytaj więcej »
Wielblad Dgl
Użytkownik
Zastanawia mnie to skąd się bierze taka aktywność względem analizowania cen mieszkań z naciskiem na ich spadek? ;) czym to jest spowodowane? Chęcią zakupu mieszkania? Bo chyba nie mieszkaniem? W sensie wynajmu… O ile ja wielokrotnie w swojej karierze zmieniłem już strony to wy wydajecie się zatwardzialymi wrozbitami wszelakiego spadku ;) i to często nawet nie dotyczącego bezpośrednio rynku mieszkań ;) no ale ok…. Trochę dopiszę faktów które są sprzeczne z założeniem że mieszkania muszą tanieć ;) Ok 40…50 procent młodych ludzi w Polsce nadal mieszka z rodzicami (zależnie kto podaje te dane i jak je oblicza ale powiedzmy że… Czytaj więcej »
k-dek
Użytkownik
@Wielblad Czasami mam wrażenie, że Twój login jest taki przechodni :), tzn. co raz to pisze inna osoba, która ma akurat ochotę coś napisać i przez to nie ma ciągłości myśli, a argumenty są non stop powielane te same. Ale ja odpowiem po raz n-ty :)… Ogólnie rzecz biorąc to młodych ludzi bardzo mocno ubywa (demograficznie, emigracyjnie – są na to odpowiednie raporty), dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja popytu na zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej niż w 2004-2008 roku, a buduje się rekordowe ilości mieszkań (według mnie jest to po prostu najzwyklejsze budowanie na wyścigi, zanim koniunktura zmieni się na mniej korzystną,… Czytaj więcej »
Wielblad Dgl
Użytkownik
Nie zauważyłem aby ktoś kradł mi tożsamość internetową… Powtórzę również ;) ale tracę nadzieję że się dogadamy ;) Wśród młodych ludzi 40…50 procent mieszka nadal z rodzicami (młodzi ludzie w takich badaniach to między 20 lat a 35 jak dobrze pamietam) Zgadzasz się z tym czy nie? Czy uważasz że jest to potencjał kupujących czy nie? Nie kupujący a potencjalni kupujący? Zakładając że jest ich tylko po 300 tys w roku to będzie ich i tak ok 4,5 miliona a to przecież mocno zanizona liczba! W tym wieku jest jeszcze wyż! Napisałem tylko że istnieje potencjalnie sporo kupujących których uruchomić… Czytaj więcej »
k-dek
Użytkownik

@Wielblad
…czyli nic NOWEGO nie wymyśliłeś odnośnie “ratowania” tzw. “zdolności kredytowej” :(
Nie pozostaje nam nic innego jak usiąść i obserwować co się będzie dalej działo, a są opinie, że napięcia na rynkach już wykazują poziom tych z 2008r., co znowu może odbić się głośną czkawką na światowej gospodarce i tylko przypadkiem zahaczy to również o rynek nieruchomości w Polsce, który na oceanie światowej finansjery, procentowo pewnie mało kogo obchodzi :)

Moim Skromnym Zdaniem
Użytkownik

Ciekawe jak policzono te 40-50%. Jeżeli po meldunkach to zalicza się do nich sporo moich znajomych którzy nie tylko od dawna nie mieszkają z rodzicami ale nie mieszkają nawet w Polsce.

zeroxx
Użytkownik

Dokładnie.Taka sama ściema jest z ilością mieszkań na 1000 mieszkańców w Polsce jak i w krajach europejskich. Często analitycy szacują, że w krajach zachodu jest około ~450 mieszkań / 1000 mieszkańców a w Polsce ~350 mieszkań / 1000. Dzięki temu mają poparcie na tezę o ogromnym deficycie. Nie biorą tylko pod uwagę, że np. polscy emigranci zajmują mieszkania na zachodzie, a zameldowani są w Polsce. Dzięki czemu te współczynniki są przekłamane.

Coś mniej więcej jak w poniższym artykule.Warszawa 519/1000 tu imigrantami są słoiki :)
https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/w-warszawie-przybylo-az-50-000-mieszkan/4786/

Mad Hatter
Użytkownik

Ten współczynnik jest też nieco oszukany przez fakt, że w Polsce jest zdaje się więcej rodzi składających się z więcej niż jednej osoby (i kota) a nawet więcej niż dwóch osób (i psa) – na tzw. Zachodzie każdy singiel musi mieć własne mieszkanie, każdy związek partnerski co najmniej jedno, ale czasem dwa (bo nigdy nie wiadomo kiedy się rozstaną). To daje od 500 do 1000 mieszkań na tysiąc mieszkańców. Ale rodzina z trójką dzieci potrzebuje tylko jednego mieszkania, co daje 200 mieszkań na tysiąc mieszkańców… Więc takie porównania mają mało sensu.

iz
Użytkownik
“Wzrosną pensje bo podaż pracy zmaleje”. Jeżeli na rynku będzie mniej pracy, czyli miedzy innymi większe bezrobocie to pracodawcy zaczną więcej płacić ?? A nie wydaje Ci się, że jezeli pracy na rynku jest więcej, to wzrasta konkurencyjność pracodawców i podciągają pensje, by zyskać pracowników, których jest mniej na rynku, bo wszyscy gdzieś pracują? Aktualnie tak dzieje się na rynku IT, stawki czasami sa kosmiczne, byle tylko ściągnąć człowieka nawet od konkurencji. Bo pracy jest więcej, niż ekspertów na rynku. Pracodawca zawsze płaci: a) maksymalnie tyle ile jest w stanie zapłacić, by biznes mu się opłacał. b) minimalnie tyle za… Czytaj więcej »
Wielblad Dgl
Użytkownik
Źle mnie zrozumiałeś… Popyt na pracę inaczej na pracowników podaż pracy to pracownicy czyli niższa podaż pracy mniej pracowników o to mi chodziło… Mam nadzieje że zrozumiałeś mój tok rozumowania bo to o czym napisałeś napisałem i ja :) czy poprawnie czy nie liczy się tylko to co chciałem przekazać ;) Co do „szyderzyć” to nie jestem tu jakimś wyjątkiem :) cały portal jest tym wypełniony po brzegi ;) myślę że „szyderzyć” w oczywistym kierunki jest ok pod prąd już niestety kuje w oczy ;) więc nie pisz że troluje skoro przyznajesz że piszę jednak w temacie i są to… Czytaj więcej »
Larry Fox
Gość

Pilnie potrzebują pieniędzy, aby wyjść z długów? Potrzebujesz pieniędzy na rozwój lub utworzenie własnej firmy? Uzyskać pożyczkę od jednego z wiodących brytyjskich firm pożyczkowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt poprzez e-mail: 24hourloanservice2011@gmail.com

iz
Użytkownik

Ale jaja :D

tin
Użytkownik
Wydaje mi się, że posiadacze obecnie już niespłacalnych kredytów i ich problemy nie dadzą do myślenia ani bankom, ani rządowi, ani przyszłym kredytobiorcom. Wszystkie działania są tylko gaszeniem pożaru, brakuje rozsądnego podejścia do kwestii “braku” mieszkań w Polsce. Osoby niespłacające kredytu będą z czasem mieć długi we wspólnotach mieszkaniowych, u dostawców usług, itd. I za parę lat będzie tak jak dziś w starszych budynkach. Zapłacimy za to wszyscy. Obecnie w bloku, w którym mieszkam (al. Jana Pawła II w Warszawie) bardzo dużo mieszkań stoi PUSTYCH (na moim piętrze co najmniej 3), ich właściciele nawet nie próbują wynająć mieszkania, choć oczywiste… Czytaj więcej »
xaaf
Użytkownik

Witam,
Takie pytanie mam dlaczego wspólnota (domniemywam, że taka została powołana) nie zawezwie do zapłaty właścicieli tamtych lokali? Przecież oni się resztą wspólnoty “kredytują” i żyją kosztem innych. A takie długi po 3 latach się przedawniają…
U nas we wspólnocie, też jest jeden lokal, który nie jest opłacany, ale nie z tytułu “cfaniakowania” ale z braku właściciela – tzn. był właściciel, zmarł i 3 spadkobierców sądzi się o prawo do tego mieszkania… I tak trwa to już co najmniej 5 lat jak tam mieszkam.
Na szczęście reszta płaci solidarnie i solidnie.
Wg mnie na walnym powinniście podjąć jakieś działania przeciwko osobom niepłacącym.

Pozdrawiam
Rafał

Slawek
Użytkownik

Niedawno w pracy rozmawiałem z kolegą na temat pustych mieszkań. Mieszka na stosunkowo młodym osiedlu. Stwierdził, że w żadnej klatce w nie są zajęte wszystkie mieszkanie. Tylko u niego stoją 3 puste. Właściciele ich nie wynajmują, ani nie chcą sprzedać. I tak sobie utrzymują pustostany.

tin
Użytkownik
Jeśli ktoś płaci czynsz za puste mieszkanie to jego sprawa. Patologiczna jest natomiast sytuacja, gdy mieszkania są zadłużone i nikt z tym nic nie robi. Z czasem zaczyna brakować pieniędzy na remonty, na utrzymanie terenu, itd. Niestety obserwuję to na co dzień (korytarze nie zostaną odnowione, bo nie ma kasy, piętro zadłużone na prawie 100 000 zł). Nie jest to moja wina, a i tak remontu nie będzie. W nowych budynkach takiego problemu jeszcze nie ma, mieszkają w nich bardziej dynamiczni ludzie – jeśli sami nie skorzystają z mieszkania to je wynajmą. Nie ma też potrzeby robienia remontów za setki… Czytaj więcej »
Ptaszysko
Użytkownik

DLACZEGO PRZESTAŁEŚ PROWADZIĆ TEN SERWIS???

Nie rób tego, grrr!

Wpisy przecież mogą być krótsze a czasami tylko dłuższy..

@@@

Muszę się podzielić, trochę offtopic ale zabawne

http://papug.pl/insekty/

Paradne ; )

; ))))

Makia
Użytkownik

Widzę, że strona atakowana jest przez internetowe trolle :)

Braun_Gerhard
Użytkownik
Cześć, Szukasz wolności finansowej? jesteś w długu, potrzebny jest kredyt, aby rozpocząć nowy biznes? lub zwinąć finansowo, trzeba kredyt kupno samochodu lub domu? Czy Twój bank w coraz Finansów odmówić? Chcesz poprawić swoją finansową? potrzebują pożyczki rachunki są opłacalne? nie patrząc więcej, zapraszamy na okazję do wszystkich rodzajów kredytów dostać w bardzo przystępnych oprocentowania 3% dla innych uzyskać informacje, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: (legitfirm@gmail.com) Czy potrzebujesz pożyczki biznesu? Czy potrzebujesz pożyczki osobiste? Chcesz kupić samochód? Czy chcesz refinansować? Czy potrzebujesz kredytu hipotecznego? Czy potrzebny jest ogromny kapitał, aby rozpocząć swoją propozycję biznesu lub ekspansji? Czy stracił nadzieję i… Czytaj więcej »
Mike_Dawidowicz
Użytkownik
Cześć. Wydaje mi się że demonizujesz kwestie doradców kredytowych. W tej branży jak w każdej innej występują patologie typu wybór ofert pod kątem własnej prowizji. Takie czarne owce były, są i będą. W mojej opinii jest to jednak debilizm czystej postaci. Prowadzę firmę doradztwa od 9 lat. Od samego początku założyłem że dobro klienta jest moim dobrem. Nawet jeśli dzisiaj zarobię mniej to zwróci mi się to po 1,2,3 latach kiedy klient poleci mnie znajomym i rodzinie. Dzięki temu zarobię więcej niż gdybym połasił się na 0,5% prowizji więcej tu i teraz. Moje założenie realnie się sprawdza. Mam klientów, którzy… Czytaj więcej »
Kasia_Ko
Użytkownik

Widzę że jeśli chodzi o ten program to pojawia się naprawdę bardzo dużo pytań. Ale żeby rozwiać je wszystkie zdecydowanie powinniście zajrzeć do tego linku https://mdmprogram.com/informacje/mdm-2018/ To kopalnia wiedzy i uważam że znajdziecie tu wszystko to co powinniście wiedzieć o programie mdm.

James_Carl
Użytkownik

Czy jesteś człowiekiem biznesu czy kobieta? Czy potrzebujesz pieniędzy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? Czy potrzebujesz pożyczki na osiedlenie swój dług lub opłacać rachunki lub rozpocząć piękny obiekt? Czy potrzebujesz pieniędzy dla swojego projektu? Oferujemy pożyczek zabezpieczonych dowolnej kwocie i w dowolnym miejscu na świecie (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, nieruchomości i osób prawnych) w naszym tempie 2% doskonały. Dla odpowiedzi aplikacji i wysłać więcej informacji na następujący adres poczty elektronicznej: (khalifafinancialcompanies@outlook.com lub khalifafinancialcompanies@gmail.com)

Numer telefonu: +16026337400
http://khalifafinancialcompany.weebly.com

Agata_Kaliatzi
Użytkownik

Bardzo ciekawy artykuł. Ale moim zdanie u nas też się dobrze dzieje na rynku nieruchomości, a mieszkania np takie jak to mieszkanie kapelanka są coraz bardziej atrakcyjne. Poza tym kredyt można szybko spłacić i nie wiązać się z nim aż na tak długo :)

Rodney_Sccheuer
Użytkownik

Czy finansowo wyciska? W potrzebie prywatnych lub handlowych kredytów dla różnych celów? Czy szukasz pożyczki do realizacji dużych projektów? Czy szukać środków na własny użytek? Jeśli tak, to już więcej szukać. My oferuje wszystkie rodzaje pożyczek obsługuje dla kredytów Biznes / home, kredyty szkole, kredyty inwestycyjne, kredyty transportowe, finansowania projektów oraz linii kredytowej kredytów przy stopie procentowej wynoszącej 3% w skali rocznej.

Proszę o kontakt telefoniczny: kennethmitchellloancompany@gmail.com dla postępowania pełnych kredytu, jeśli interesuje.

pozdrowienia
MrKenneth Mitchell

ROBERT
Użytkownik
Szanowni Państwo, Ma to informować, że nasza firma oferuje niedrogie kredyty zainteresowanym osobom z pomocą i pomocą firmy Sunshine Financies LTD. Oferujemy długie i krótkoterminowe pożyczki osobom i firmom. Czy potrzebujesz kredytu na firmę lub potrzebujesz osobistego kredytu. Możesz ubiegać się o szybką pożyczkę tutaj i uzyskać ją z łatwością. Możemy podnieść do 500 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych na finansowanie różnego rodzaju projektów.Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty OFERTA, zalecamy skontaktowanie się z naszym biurem za pośrednictwem poczty elektronicznej poniżej. Z dumą informujemy, że pomimo globalnej niepewności ekonomicznej nadal jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się niezależnych firm… Czytaj więcej »
john
Użytkownik
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tutaj, aby zeznawać, jak mam pożyczkę od JOHN WILLIAMS Loan Company {(johnloanfirm2@gmail.com)} po zastosowaniu Dwa razy z różnych Pożyczkodawcy, którzy twierdzili, że są pożyczkodawcami tu na tym forum, myślałem, że ich kredyt był prawdziwy i zastosowałem, ale nigdy nie dał mi pożyczek, dopóki przyjaciel mnie nie przedstawiłby pana JOHN WILLIAMS Loan Company, który obiecał mi pomóc w pożyczce Moje pragnienie i on naprawdę zrobił tak, jak obiecał bez jakiejkolwiek zwłoki, miałem wątpliwości, ale nigdy nie uwierzyłem. Nigdy nie sądziłem, że nadal są wiarygodne kredytodawcy pożyczki, dopóki nie spotkałem… Czytaj więcej »
Anonimowo
Gość

Cześć, jestem pan Jerry Carl wierzyciel prywatnych pożyczek, a ja jestem tutaj, aby spełnić twoje marzenia, aby uzyskać pożyczkę. Czy potrzebujesz pożyczki w trybie pilnym? Czy potrzebujesz pożyczki na spłatę długów? Czy potrzebujesz pożyczki na rozbudowę firmy lub rozpocznij własną działalność gospodarczą, Jesteśmy tu dla Ciebie z niską stopą procentową 2% i można uzyskać kredyt pożyczki w wysokości 3.000 USD do 100.000.000 USD maksymalną kwotę kredytu i do 40 lat pożyczki Trwanie. Skontaktuj się z nami pod adresem jerrycarlloans@gmail.com

Ariond
Użytkownik

Czy potrzebujesz pożyczki po bardzo niskiej stawce 2%? Udzielamy kredytu mieszkaniowego, kredytu handlowego dowolnego rodzaju pożyczki Zainteresowane, skontaktuj się z nami przez e-mail: arnoidweman@gmail.com po więcej informacji

Filip
Użytkownik

Narzekamy na nadmiar wolnego czasu? to już nie te czasy, kiedy trzeba znać się na wszystkim. Kredyt hipoteczny to bardzo rozległe zagadnienie. Tak rozlegle, że są specjaliści, którzy tym się zajmują. Teraz po tym, jak wprowadzano nową ustwawę, na https://hipoteki.net/ poinformowali, że praca pośredników będzie bardziej transparentna, będziemy mieli wgląd do danych, ile np. taka osoba dostaje od którego banku i przez to wykluczymy czy lobbuje na naszą niekorzyść

Mr Paul
Użytkownik
Cześć wszystkim Nazywam się Daniela Hector. Jestem zawsze szczęśliwy, ponieważ spotkałem się z tą firmą, otrzymywałem moją pożyczkę (2 miliony dolarów), które kupuję na farmie, mieszkam w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, skontaktowałem się z wieloma kredytodawcami, ale większość z nich nie są prawdziwe, ponieważ robią wszystko, aby zbierać więcej pieniędzy od ludzi i nigdy nie dać im pożyczki, ale ta firma wydaje się inna, to był mój przyjaciel, który wprowadził mnie do tej firmy, że dostała pożyczkę od firmy i widzę wiele zeznań w internecie, jak firma używa pomagać ludziom na całym świecie, niezależnie od ciebie, po czym skontaktowałam… Czytaj więcej »
fox investment
Użytkownik
RAJA PANKAJ JHA Aktualnie oferujemy program kredytów gotówkowych o oprocentowaniu 2% z poprawnym dowodem osobistym. Możesz wysłać prośbę o dowolną kwotę pożyczki, której potrzebujesz. Oferujemy pożyczki w wysokości 5.000,00 USD Min. 50 000 000,00 USD Maks. Mamy długoterminową pożyczkę od pięciu (pięć) do pięćdziesięciu (50) lat maksymalnie. Oferujemy następujący rodzaj pożyczki: kredyt projektowy, pożyczka refinansująca, pożyczki na inwestycje biznesowe, samochód lub pojazd. Kredyty, pożyczki studenckie, konsolidacja długów, mieszkania. Kredyty, pożyczki osobiste, pożyczki na wakacje i urlop, kredyt na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Skontaktuj się z biurem FOX INVESTMENT COMPANY LIMITED drogą mailową: foxinvestmentcompanyltd@gmail.com Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą finansową… Czytaj więcej »
rosehelpfunds
Użytkownik
* ROSE HELP FUNDS, * renomowany, uprawniony i akredytowany pożyczkodawca pieniężny. Pożyczki pieniężne na rzecz indywidualnych i współpracujących organów potrzebujących pomocy finansowej. Czy masz zły kredyt lub potrzebujesz pieniędzy, aby płacić rachunki? Chcę używać tego medium, aby poinformować Cię, że zapewniam wiarygodne wsparcie dla beneficjentów, chętnie zaoferuję Ci pożyczkę z niską stopą procentową. Świadczona usługa obejmuje; Refinansowanie Kredyty wytwórcze Pożyczka samochodowa Konsolidacja długów Kredyty biznesowe Pożyczki osobiste z przyjemnością odpowiemy, jeśli jesteś zainteresowany, na którą odpowiedź otrzymasz formularz wniosku o wypożyczenie pożyczki (nie ma zabezpieczenia społecznego i nie ma kontroli kredytowej, gwarantowana w 100%). Cieszę się, że pozwalam mi służyć.… Czytaj więcej »
rosehelpfunds
Użytkownik

Czy potrzebujesz pożyczki? Jeśli tak, wróć z poniższymi szczegółami: Oferujemy pożyczkę z 3% stopą procentową. Zainteresowane aplikacje prosimy o kontakt (rosehelpfunds@gmail.com) z poniższymi informacjami.

Wracaj do wniosku o pożyczkę.

Twoje pełne imię:
Adres:
Stan:
Kraj:
Kwota kredytu:
Czas trwania kredytu:
Pożyczka:
Miesięczny przychód:
Numer telefonu komórkowego:

Oczekujemy, że te informacje wkrótce i tak, aby być dla Ciebie usług.
Pani Rose Walter
rosehelpfunds@gmail.com

Joan
Użytkownik
Dzień dobry wszystkim!!! Nazywam się Anela Belmiro, z Polski, 3 tygodnie temu, szukałem pożyczki na opłacenie operacji mojej córki, z powodu desperacji dostałem się w ręce różnych oszustów, którzy udawali pożyczkodawców. Obiecują mi udzielić pożyczki, ale nigdy tego nie zrobili. Straciłem ostatnie oszczędności rodzinne i było to w sumie 5000 €. Aż do zeszłego tygodnia pielęgniarka w szpitalu, w której moja córka została przyjęta, wprowadziła mnie do JOAN NORMA LOAN COMPANY (joannormaloancompany@gmail.com) przez Internet, nigdy nie wierzyłem, że wciąż istnieje prawna i prawna firma na całym świecie, więc poszedłem do sieci i zobaczyłem zeznania innych ludzi z różnych krajów, w… Czytaj więcej »
Jannik
Użytkownik
ŚWIADECTWO O TYM, W JAKI SPOSÓB MOŻNA KUPIĆ DOM NA RZECZ PRAWDZIWEGO I PRAWDZIWEGO SPRZEDAŻY FIRMY ZADZWOŃ POŻYCZKI BEZPŁATNEJ FIRMY KREDYTOWEJ. JESTEM BARDZO SZCZĘŚLIWY DZIŚ I BÓG BŁOGOSŁAWIONYM BEZPŁATNYM FIRMEM POŻYCZKI. Nazywam się Jannik, pochodzę z miasta Bergkamen. Szukałem prawdziwej firmy pożyczkowej przez ostatnie 5 miesięcy, żeby kupić dom, wszystko co miałem, to banda oszustw, która zmusiła mnie do tego, żebym im zaufał, a pod koniec dnia wzięli moje pieniądze, nie dając nic w zamian. . Wszystkie nadzieje stracone, byłem zdezorientowany i sfrustrowany. Nigdy nie chciałem mieć nic wspólnego z firmami kredytowymi w Internecie. Więc postanowiłem pożyczyć trochę pieniędzy od… Czytaj więcej »
Ariond
Użytkownik

Czy potrzebujesz pożyczki w bardzo niskiej stawce 2%? rozdajemy pożyczkę mieszkaniową, pożyczkę biznesową wszelkiego rodzaju Pożyczka zainteresowana, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: arnoidweman@gmail.com po więcej informacji

Bergner
Użytkownik
pożyczka! pożyczka!! pożyczka!!! Szukasz renomowanej i akredytowanej prywatnej firmy pożyczkowej, która udziela pożyczek na okazję do życia. Zapewniamy wszelkiego rodzaju pożyczki w bardzo szybki i łatwy sposób, pożyczki osobiste, kredyty samochodowe, kredyty mieszkaniowe, pożyczki studenckie, kredyty na działalność gospodarczą, pożyczki inwestycyjne, konsolidację zadłużenia i inne. Czy zostałeś odrzucony przez banki i inne instytucje finansowe? Czy potrzebujesz pożyczki konsolidacyjnej lub hipoteki? Nie szukajcie już więcej, ponieważ jesteśmy tutaj, aby wszystkie wasze kłopoty finansowe należały do przeszłości. Pożyczamy fundusze osobom i firmom potrzebującym pomocy finansowej w wysokości 2%. Nie wymaga się numeru ubezpieczenia społecznego i nie jest wymagana kontrola kredytowa, gwarantowana w… Czytaj więcej »
jack
Użytkownik

Mam pożyczkę 48 godzin przed chwilą tutaj,
pożyczka internetowa jest dobra, gdy starasz się o pożyczkę od dobrej firmy / osoby,
dobra firma / osoba, która kocha klientów,
dobra firma / osoba, która pomaga kredytobiorcom,
Jeśli chcesz uzyskać pożyczkę od dobrej firmy / osoby, skontaktuj się z tym e-mailem: jackballard396@gmail.com
Dostałem od niego pożyczkę i jestem bardzo szczęśliwy.

kontakt Jeśli potrzebujesz pomocy finansowej: jackballard396@gmail.com

pozdrowienia

Johannes
Użytkownik

Szukasz wolności finansowej? czy masz dług, potrzebujesz pożyczki, aby rozpocząć nowy biznes? lub załamujesz się finansowo, potrzebujesz pożyczki na zakup samochodu lub domu? Czy odmawiasz finansowania ze swojego banku, skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać szybkie i przystępne pożyczki dostosowane do wszystkich budżetów i wymagań: socialfinancelimited8@gmail.com

Johannes
Użytkownik

Szukasz wolności finansowej? czy masz dług, potrzebujesz pożyczki, aby rozpocząć nowy biznes? lub załamujesz się finansowo, potrzebujesz pożyczki na zakup samochodu lub domu? Czy odmawiasz finansowania ze swojego banku, skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać szybkie i przystępne pożyczki dostosowane do wszystkich budżetów i wymagań: socialfinancelimited8@gmail.com

sanchez
Użytkownik

Dzień dobry,

Uzyskaj pożyczkę w wysokości 2,5% z NORWEGIĘ POŻYCZKIEM KONSULTANTA. To łatwe, szybkie i bezpieczne.

KONTAKT,

E-MAIL: nortionloanconsultant@gmail.com

TELEFON: +17815611941

WHATSAPP: +2347067093957

Miłego dnia.:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

Sebastian
Użytkownik

Kredyt hipoteczny to delikatna sprawa. Trzeba ostrożnie go wybrać, kierując się kryteriami, które sobie ustalimy. Pomocne są w tym porównywarki, które można znaleźć w internecie, na przykład na https://direct.money.pl/kredytymieszkaniowe/ , możemy ustawić tam takie parametry, jakie nas interesują. Warto korzystać z takich narzędzi, bo wielu bierze pierwszy lepszy kredyt i potem po latach żałują.

Micheal
Użytkownik
Cześć, jestem Julita Luiza po imieniu i jestem z Polski, chcę bardzo podziękować Jorge’owi Grace, menedżerowi firmy pożyczkowej Jorge. Po złożeniu przeze mnie pożyczki online w ciągu ostatnich 3 miesięcy zostałem oszukany około 7000 zł i zostałem z nic, zostałem zwolniony z mojego miejsca pracy i mój bank odmówił mojego kredytu, z wszystkimi problemami miałem w tym czasie nie byłem w stanie zapłacić mojego rachunku za dom ani moich dzieci karmiących rachunki, jestem samotną matką 3 dzieci, karmienie było tak trudne dla nas wszystkich, Pewnego wiernego dnia widziałem w Internecie komentarz od Maliny Alicji, że była w stanie uzyskać realną… Czytaj więcej »
Susan
Użytkownik
WITAMY w Sunshine Financial Group, naszym celem jest zapewnienie doskonałych profesjonalnych usług. Jesteś biznesmenem lub kobietą? Czy jesteś w jakimś bałaganie finansowym, czy potrzebujesz funduszy na założenie własnego biznesu? Czy trudno jest uzyskać pożyczkę kapitałową od lokalnych banków i innych instytucji finansowych? Jesteśmy legalnym i renomowanym przedsiębiorstwem pożyczkowym. Jesteśmy dynamiczną firmą oferującą pomoc finansową. Naszym głównym celem jest pomoc w uzyskaniu usług, na które zasługujesz. Nasz program to najszybszy sposób, aby uzyskać to, czego potrzebujesz w jednej chwili. Oferujemy wszystkie rodzaje pakietów pożyczek (Personal Loan, Commercial Loans, itp.). Nasza kwota pożyczki waha się od 1 000,00 USD do 100 milionów… Czytaj więcej »
Micheal
Użytkownik
cześć wszystkim Nazywam się Barabra Emmanuel, jestem tutaj, aby złożyć zeznanie, że otrzymałem kredyt hipoteczny od firmy pożyczkowej Jorge, po tym, jak złożyłem kilka wniosków od różnych pożyczkodawców, potrzebowałem pilnej pożyczki, aby założyć firmę i złożyłem wniosek od różnych pożyczkodawców online. który obiecał pomóc, ale nigdy nie dali mi kredytu hipotecznego, Oszukiwali mnie, a ja zostałem z niczym, Dopóki mój przyjaciel nie przedstawił mnie pani Jorge Grace, która obiecała mi pomóc i rzeczywiście zrobiła to, co obiecała bez jakiejkolwiek zwłoki , Nigdy nie sądziłem, że wciąż istnieją wiarygodni pożyczkodawcy, dopóki nie spotkałem się z panią Jorge Grace, która obiecała mi… Czytaj więcej »
Pamela Rosa
Użytkownik

Czy potrzebujesz pilnej pozyczki? Masz dlugi? Czy masz zly kredyt? Czy odrzuciles bank, jesli potrzebujesz pozyczki na rozpoczecie wlasnej inwestycji biznesowej LUB? Poznaj Pamela Rosa Flores FIRMA My pozyczamy ludziom pomimo zlych wyników kredytowych / sa tacy zli. Zapewniamy kredyty dla firm i osób fizycznych na dlugoterminowe i krótkoterminowe niskie oprocentowanie w wysokosci 2% rocznie dla osób fizycznych i firm. Programista nasz kredyt szybko i niezawodnie, stosuje sie dzis i uzyskac nasza natychmiastowa odpowiedz. kredytodawcy maja zagwarantowana dobra, 100% Gwarancje i gwarantuja maksymalne bezpieczenstwo klienta. W przypadku dalszych pytan prosimy o kontakt za posrednictwem naszego adresu e-mail: (pamelarosaflores11@gmail.com)

Apex
Użytkownik
Witam i witam w Apex Lending House, czy jesteś biznesmenem czy kobietą? Czy potrzebujesz pieniędzy, aby założyć własną firmę? Czy potrzebujesz pożyczki, aby uregulować swój dług, spłacić rachunki lub rozpocząć interesowną działalność? Czy potrzebujesz pieniędzy na swój projekt? Oferujemy bezpieczne i bezpieczne pożyczki w dowolnej kwocie i dowolnym miejscu na świecie (osoby fizyczne, firmy, nieruchomości i osoby prawne) w wysokości 3% naszej oceny. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail: (apexlendinghouse@gmail.com lub apexlendinghouse@yahoo.com) Oferujemy różne pożyczki * Pożyczki osobiste (zabezpieczone i niezabezpieczone) * Pożyczki biznesowe (zabezpieczone i niezabezpieczone) * Konsolidacja Dept Masz 100% gwarancji, że… Czytaj więcej »
jerry
Użytkownik

RADIUS LOAN INVESTMENT udziela kredytu po stawce
3% stopy procentowej, jeśli jesteś zainteresowany pożyczką, jesteś tutaj
doradzić, aby wypełnić i odesłać formularz wniosku kredytowego
E-mail (radius.investment@yahoo.com) sam, aby wiedzieć, czy naprawdę jesteś
zainteresowany pożyczką. Jestem tutaj, aby uśmiechać się na wszystkie smutne twarze.

PEŁNE NAZWY:
ADRES:
KRAJ:
KWOTA POTRZEBNA:
CZAS TRWANIA KREDYTU:
CEL POŻYCZKI:
SEKS:
STAN CYWILNY:
MIESIĘCZNA PŁATNOŚĆ:
NUMER TELEFONU:
E-MAIL:

Odpowiadając na te szczegóły (radius.investment@yahoo.com),
przejdziemy do następnego etapu, którym są warunki i
plan re-płatności.

Pan Glen Mena.

Susan
Użytkownik
Witaj i witaj w Sunshine Financial Group Inc. Jesteś biznesmenem lub kobietą? Czy potrzebujesz pilnej pożyczki? Czy potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub projektu lub na zakup domu lub samochodu? i czy trudno jest uzyskać pożyczkę kapitałową od lokalnych banków i innych instytucji finansowych? Jesteśmy autoryzowaną spółką pożyczkową i oferujemy wszelkiego rodzaju kredyty w dowolnym miejscu na świecie (osoby fizyczne, firmy, nieruchomości i osoby prawne) w wysokości 3% naszej oceny. Nasze rozwiązania finansowe są; Zaliczki pieniężne Szybka pożyczka pieniężna Ponów swój kredyt Pożyczka biznesowa Konsolidacja zadłużenia Pożyczka bez sprawdzenia wiarygodności kredytowej ZŁÓŻ TERAZ, ABY UZYSKAĆ SWOJĄ KREDKĘ. Jeśli… Czytaj więcej »
Micheal
Użytkownik
Dzień dobry Jestem Jolantą z nazwiska i mieszkam w Gdańsku Polska Chciałbym porozmawiać o dobroci Boga w moim życiu po tylu miesiącach prób uzyskania pożyczki w Internecie i zostałem oszukany, więc rozpaczliwie dostałem Pożyczyłem od legalnego pożyczkodawcy online, a potem zobaczyłem komentarz od znajomego o imieniu Edith Chad i opowiedziała mi o tej legalnej firmie pożyczkowej, w której szybko i łatwo otrzymała pożyczkę bez żadnego stresu, więc przedstawiła mi kobietę o imieniu Jorge Grace, która kontroluje firma zwana Jorge Grace Funds, więc złożyłem wniosek o pożyczkę o wartości (6000 000 zł) o niskim oprocentowaniu 4%, więc pożyczka została zatwierdzona i… Czytaj więcej »
Micheal
Użytkownik
Dzień dobry, nazywam się Monica Barbra, jestem z Gdańska w Polsce i chcę poświadczyć dobrego pożyczkodawcę, który pokazał mi światło po tym, jak został oszukany przez 4 różnych pożyczkodawców Internetu, wszyscy obiecują mi pożyczkę po tym, jak zapłacili mi wiele opłat, które nie dają nic i nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów, straciłem moje ciężko zarobione pieniądze i było to w sumie 4000 zł dziennie, gdy przeglądałem internet wyglądając na sfrustrowanego, gdy natknąłem się na zeznającego mężczyznę, który również został oszukany i ostatecznie zostałem podłączony do legalnej firmy pożyczkowej o nazwie Jorge Grace Loans, gdzie w końcu dostał pożyczkę, więc postanowiłem… Czytaj więcej »
Seweryn
Użytkownik

Czesc wszystkim, mam na imie Seweryn Kwiatkowski, wlasnie dostalem pozyczke od Pameli Rosa Flores, nigdy nie sadze, ze zobacze dobrego pozyczkodawce takiego jak ona, ale teraz mysle, ze istnieje dobry pozyczkodawca, wiec oto mój adres e-mail adres elektroniczny: kwiatkowskiseweryn09@gmail.com. lub mozesz wyslac go e-mailem pamelarosaflores111@gmail.com

Romanna
Użytkownik
Jak otrzymałem pożyczkę po oszukaniu: Cześć wszystkim, mam na imię Romanna Isabella z Montany w USA, staram się znaleźć sposób na uzyskanie pożyczki w ciągu ostatnich miesięcy, przeszukałem wiele firm i podczas tego procesu został oszukany. Potrzebowałem pożyczki, żeby założyć firmę i uregulować rachunki. Ale zamiast uzyskać pożyczkę, zostałem oszukany przez różnych pożyczkodawców, dopóki nie zostałem skierowany do pana Martina Luciano z Martin Luciano World Wide Loans Financial Services z numerem kontaktowym: +1(701)607-5241 oraz e-mailem: martinlucianoworldwideloans@hotmail.com autorstwa pani Flory Wendy członka mojego kościoła. Postanowiłem więc złożyć wniosek i ku mojemu największemu zaskoczeniu otrzymałem i sfinansowałem żądaną kwotę pożyczki, o którą… Czytaj więcej »
Micheal
Użytkownik
Dzien dobry, kazdy, kto to czyta, jestem Ewa Marian z nazwiska i jestem z Poland. Jestem tutaj, aby dac krótkie swiadectwo o tym, w jaki sposób udalo mi sie uzyskac prawdziwa i uzasadniona pozyczke od pani Jorge Grace, pozyczkodawcy, bylem w rozpaczliwej potrzebie pieniadze po tym, jak zostalem oszukany przez kilka firm pozyczkowych, które chcialy mi pomóc, ale nigdy tego nie zrobily, odebrali mi duzo pieniedzy i nie pozostalo mi nic, az do wiernego dnia rozmawialem z moja przyjaciólka, która wlasnie splacila swoja pozyczke od Firma pozyczkowa Jorge Grace, Moja przyjaciólka dala mi swoja poczte i wszystko, co potrzebne, aby… Czytaj więcej »
Loan
Użytkownik
Uwaga: Oferujemy kredyty dla prywatnych i komercyjnych podmiotów o bardzo niskiej rocznej stopie procentowej w wysokości 3%, 1 rok do 25 lat spłaty. Rozdajemy pożyczki w przedziale od 5 000 do 500 000 000. Ma to na celu zlikwidowanie rosnącej historii Bad Credit, a także zapewnienie stabilnego zysku zarówno naszej firmie, jak i naszym klientom. Czy w nocy tracisz czas na martwienie się, jak uzyskać pożyczkę? Kontakt: Paul Loan Agency teraz przez e-mail: paulhelpfund@yahoo.com lub WhatsApp: +91 733 787 3110 Oferujemy pożyczkę o niskim oprocentowaniu 3% i oferujemy. *Pożyczki osobiste * Kredyty konsolidacyjne zadłużenia * Kapitał podwyższonego ryzyka * Pożyczki… Czytaj więcej »
Divine
Użytkownik
Pozdrowienia dla wszystkich obywateli Polski, mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość, a ta dobra wiadomość dotyczy załadowanej karty bankomatowej, którą otrzymałem online, z tą kartą od 5 miesięcy mogę zbierać 5000 zł dziennie. To nie jest tylko żart, jestem dowodem i używam karty od czerwca 2018, postanowiłem podzielić się tym świadectwem z wami wszystkimi, ponieważ ten sam człowiek, który dał mi wtedy kartę, poprosił mnie, bym powiedział innym ludziom do złożenia podania, a ponieważ tak jest, postanowiłem poświęcić trochę czasu i poinformować wszystkich o tej karcie. Jeśli chcesz zacząć codziennie tworzyć własne 5000PLN, radzę ci, abyś ubiegał się o tę… Czytaj więcej »
Micheal
Użytkownik
Świadectwo, jak mam pożyczkę od (jorgegraceloanfirm@gmail.com) dzień dobry Jestem TERESĄ CIOSEK z nazwiska i mieszkam w Gdańsku Polska Chciałbym porozmawiać o dobroci boga w moim życiu po tylu miesiącach prób uzyskania Pożyczka w internecie została oszukana, więc zacząłem desperacko szukać pożyczki od legalnego pożyczkodawcy online, a potem zobaczyłem komentarz od znajomego o imieniu Wiolleta Czad i opowiedziała o tym legalnej firmie pożyczkowej, w której szybko i łatwo dostała pożyczkę. stres, więc przedstawiła mnie kobiecie o imieniu Jorge Grace, która kontroluje firmę o nazwie Jorge Grace Funds, więc złożyłem wniosek o pożyczkę (10000 EUR) o niskim oprocentowaniu 4%, więc pożyczka została… Czytaj więcej »
Susan
Użytkownik
Drodzy Szanowni Klienci, Czy pilnie potrzebujesz pożyczki? Jeśli tak, zapraszamy do kontaktu z Sunshine Financial Group Inc. (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) Jesteśmy certyfikowaną, autorytatywną, prawowitą i akredytowaną firmą pożyczkową. Zapewniamy pomoc finansową wszystkim, którzy pilnie potrzebują pożyczki. Oferujemy wszystkie rodzaje pożyczek, pożyczki osobiste lub kredyty komercyjne, a także możemy udzielić pożyczki na rozpoczęcie projektu lub na zakup domu lub samochodu. Jeśli tak trudno jest uzyskać pożyczkę kapitałową od lokalnych banków i innych instytucji finansowych, nie martw się, ponieważ Sunshine Financial Group Inc ma problemy z uzyskaniem pożyczek na całym świecie. Jeśli potrzebujesz pilnej pożyczki w ciągu 24 godzin, uprzejmie napisz do nas, aby… Czytaj więcej »
Lehmann
Użytkownik

cześć

Czy potrzebujesz pożyczki, aby rozpocząć działalność gospodarczą lub zapłacić rachunki i korporacyjnych środków finansowych na nieruchomości i wszelkiego rodzaju finansowania działalności gospodarczej. Nasze pożyczki są zarówno długie, jak i krótkie, o korzystnych stopach procentowych. Oferujemy pożyczki o oprocentowaniu 2%, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji za pośrednictwem (lehmannschulz07@gmail.com)

Micheal
Użytkownik
Dzien dobry, kazdy, kto to czyta, jestem Charles Rita z nazwiska i jestem z Poland. Jestem tutaj, aby dac krótkie swiadectwo o tym, w jaki sposób udalo mi sie uzyskac prawdziwa i uzasadniona pozyczke od pani Jorge Grace, pozyczkodawcy, bylem w rozpaczliwej potrzebie pieniadze po tym, jak zostalem oszukany przez kilka firm pozyczkowych, które chcialy mi pomóc, ale nigdy tego nie zrobily, odebrali mi duzo pieniedzy i nie pozostalo mi nic, az do wiernego dnia rozmawialem z moja przyjaciólka, która wlasnie splacila swoja pozyczke od Firma pozyczkowa Jorge Grace, Moja przyjaciólka dala mi swoja poczte i wszystko, co potrzebne, aby… Czytaj więcej »
Micheal
Użytkownik
cześć wszystkim Nazywam się Wiolleta Ewa, jestem tutaj, aby złożyć zeznanie, że otrzymałem kredyt hipoteczny od firmy pożyczkowej Jorge Grace po tym, jak złożyłem kilka wniosków od różnych pożyczkodawców. Potrzebowałem pilnej pożyczki, żeby założyć firmę i złożyłem podanie od różnych pożyczkodawców online, którzy obiecali mi pomóc, ale nigdy nie dali mi kredytu hipotecznego, Oszukowali mnie i zostałem z niczym, Dopóki mój znajomy nie przedstawi mnie pani Jorge Grace, która obiecała mi pomóc i rzeczywiście zrobiła to, co obiecała bez jakiejkolwiek zwłoki. Nigdy nie sądziłam, że wciąż istnieją wiarygodni pożyczkodawcy, dopóki nie spotkałam się z panią Jorge Grace, która obiecała mi… Czytaj więcej »
Micheal
Użytkownik
cześć wszystkim Nazywam się Wiolleta Ewa, jestem tutaj, aby złożyć zeznanie, że otrzymałem kredyt hipoteczny od firmy pożyczkowej Jorge Grace po tym, jak złożyłem kilka wniosków od różnych pożyczkodawców. Potrzebowałem pilnej pożyczki, żeby założyć firmę i złożyłem podanie od różnych pożyczkodawców online, którzy obiecali mi pomóc, ale nigdy nie dali mi kredytu hipotecznego, Oszukowali mnie i zostałem z niczym, Dopóki mój znajomy nie przedstawi mnie pani Jorge Grace, która obiecała mi pomóc i rzeczywiście zrobiła to, co obiecała bez jakiejkolwiek zwłoki. Nigdy nie sądziłam, że wciąż istnieją wiarygodni pożyczkodawcy, dopóki nie spotkałam się z panią Jorge Grace, która obiecała mi… Czytaj więcej »
Micheal
Użytkownik
cześć wszystkim Nazywam się Wiolleta Ewa, jestem tutaj, aby złożyć zeznanie, że otrzymałem kredyt hipoteczny od firmy pożyczkowej Jorge Grace po tym, jak złożyłem kilka wniosków od różnych pożyczkodawców. Potrzebowałem pilnej pożyczki, żeby założyć firmę i złożyłem podanie od różnych pożyczkodawców online, którzy obiecali mi pomóc, ale nigdy nie dali mi kredytu hipotecznego, Oszukowali mnie i zostałem z niczym, Dopóki mój znajomy nie przedstawi mnie pani Jorge Grace, która obiecała mi pomóc i rzeczywiście zrobiła to, co obiecała bez jakiejkolwiek zwłoki. Nigdy nie sądziłam, że wciąż istnieją wiarygodni pożyczkodawcy, dopóki nie spotkałam się z panią Jorge Grace, która obiecała mi… Czytaj więcej »
Kvithyll
Użytkownik

Czy masz jakieś trudności finansowe? JEŚLI TAK! Skontaktuj się z Kvithyll Finance and Mortgages Limited® Dla małych i dużych pożyczek. Oferujemy wszystkie rodzaje usług kredytowych, aby zaspokoić Twoje potrzeby finansowe, takie jak Pożyczka osobista, Kredyt konsolidacyjny, Venture Capital, Pożyczka dla biznesu, Kredyt edukacyjny, Kredyt mieszkaniowy przy niskim oprocentowaniu 2%. Skontaktuj się z nami już dziś przez e-mail: kvithyllfinance@gmail.com Twoja satysfakcja finansowa jest naszym celem, a Twoja współpraca z nami będzie dobrym doświadczeniem. WhatsApp: +17816567138 kredyt jest otwarty dla wszystkich bez względu na narodowość.

E-mail: kvithyllfinance@gmail.com

Susan
Użytkownik
Witaj, Panie i Panowie, czy pilnie potrzebujecie pożyczki biznesowej, osobistej lub pożyczki hipotecznej? Jeśli tak, radzę skontaktować się z Sunshine Financial Group za pośrednictwem tego adresu e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com), aby uzyskać pożyczkę Sunshine Financial Group to kompleksowa firma świadcząca usługi finansowe, zaangażowana w pomoc w poprawie długoterminowego sukcesu finansowego. Nasze spersonalizowane programy zostały zaprojektowane, aby pomóc w rozwoju, ochronie i oszczędzaniu majątku poprzez dostarczanie spersonalizowanych usług i specjalistycznej wiedzy. Jeśli tak trudno uzyskać pożyczkę kapitałową od lokalnych banków lub innych instytucji finansowych, nie martw się, ponieważ pomogliśmy wielu osobom i organizacjom, które borykają się z trudnościami finansowymi na całym świecie. Gdy… Czytaj więcej »
Susan
Użytkownik
Witaj, Panie i Panowie, czy pilnie potrzebujecie pożyczki biznesowej, osobistej lub pożyczki hipotecznej? Jeśli tak, radzę skontaktować się z Sunshine Financial Group za pośrednictwem tego adresu e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com), aby uzyskać pożyczkę Sunshine Financial Group to kompleksowa firma świadcząca usługi finansowe, zaangażowana w pomoc w poprawie długoterminowego sukcesu finansowego. Nasze spersonalizowane programy zostały zaprojektowane, aby pomóc w rozwoju, ochronie i oszczędzaniu majątku poprzez dostarczanie spersonalizowanych usług i specjalistycznej wiedzy. Jeśli tak trudno uzyskać pożyczkę kapitałową od lokalnych banków lub innych instytucji finansowych, nie martw się, ponieważ pomogliśmy wielu osobom i organizacjom, które borykają się z trudnościami finansowymi na całym świecie. Gdy… Czytaj więcej »
Bob
Użytkownik

Szukasz pożyczki biznesowej? pożyczki osobiste, kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy, kredyt studencki, kredyt konsolidacyjny zadłużenia, pożyczki niezabezpieczone, kapitał podwyższonego ryzyka itd. Czy też z jakiegokolwiek powodu odmówiono Ci pożyczki przez bank lub instytucję finansową. Nazywam się Michelle Silva, prywatna instytucja udzielająca pożyczek, udzielająca pożyczek firmom i osobom prywatnym w niskim i przystępnym oprocentowaniu w wysokości 3%. Jeśli zainteresowany? Skontaktuj się z nami dzisiaj (bobrichard318@gmail.com) i dzisiaj otrzymaj pożyczkę

Micheal
Użytkownik
dzień dobry Przepraszam, że mnie nie znasz. Mam na imię Marian i pochodzę z Polski. Byłem w takiej sytuacji, w jakiej teraz jesteś, kiedy potrzebowałem pożyczki i złożyłem wniosek o pożyczkę od ponad dwóch firm na tej stronie i zostałem oszukany, straciłem ponad 8000 euro. Byłem sfrustrowany i zmęczony, dopóki mój znajomy, który razem pracujemy jako lekarz, Alex z nazwiska powiązał mnie z wiarygodną i autentyczną firmą pożyczkową JORGE GRACE LOAN FIRM, była w stanie uzyskać pożyczkę, Pomogli mi Pożyczka w wysokości 20,0000 euro, mogą ci również pomóc, jeśli potrzebujesz pilnej pożyczki Po prostu wyślij je e-mailem na adres: {jorgegraceloanfirm@gmail.com},… Czytaj więcej »
Loan
Użytkownik
Dzień dobry Panie / Szanowna Pani Oferujemy kredyty dla podmiotów prywatnych i komercyjnych o bardzo niskiej rocznej stopie procentowej w wysokości 3%, 1 rok do 25 lat spłaty. Rozdajemy pożyczki w przedziale od 5 000 do 500 000 000. Ma to na celu zlikwidowanie rosnącej historii Bad Credit, a także zapewnienie stabilnego zysku zarówno naszej firmie, jak i naszym klientom. Czy tracisz noce, martwiąc się, jak uzyskać pożyczkę? Kontakt: Paul Loan Agency teraz przez e-mail: paulhelpfund@yahoo.com lub WhatsApp: +91 733 787 3110 Oferujemy pożyczkę przy niskim oprocentowaniu 3% i oferujemy. *Pożyczki osobiste * Kredyty konsolidacyjne zadłużenia * Kapitał podwyższonego ryzyka… Czytaj więcej »
Loan
Użytkownik

Czy potrzebujesz pożyczki? Jeśli tak, skontaktuj się z WhatsApp: +91 733 787 3110 lub e-mail: paulhelpfund@yahoo.com

Lori
Użytkownik

Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2.%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com

Please Fill the Application Form Below:
– Complete Name:
– Loan Amount Needed:
– Loan Duration:
– Purpose Of Loan:
– City / Country:
– Telephone:
– How Did You Hear About Us:

If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: FIFOCapitals@gmail.com,,,

Baldan
Użytkownik
Cześć wszystkim! Jestem Elena Vasil, obecnie mieszka w Lubinie, Polska. W tej chwili jestem wdową z Czwórką dzieci i utknąłem w sytuacji finansowej w styczniu i musiałem refinansować i zapłacić rachunki. Próbowałem szukać pożyczek od różnych firm pożyczkowych, zarówno prywatnych, jak i korporacyjnych, ale nigdy z powodzeniem, a większość banków odmówiła mi kredytu. Ale jak Bóg chciał, zostałem przedstawiony Spółdzielni Prowadzonej przez CZŁOWIEKA BOŻEGO, prywatnego pożyczkodawcę, który udzielił mi pożyczki w wysokości 80 000 euro, a dziś jestem właścicielem firmy, a moje dzieci dobrze sobie radzą, jeśli musisz skontaktować się z każdą firmą w celu uzyskania pożyczki bez zabezpieczenia, kontroli… Czytaj więcej »
trackback

Google

Check below, are some entirely unrelated web sites to ours, even so, they may be most trustworthy sources that we use.

Richard
Użytkownik
MOJE ŚWIADECTWO W JAKI SPOSÓB MIAŁEM MOJĄ POŻYCZKĘ. Nazywam się Pan Samuel Ellen z USA. Byłem ofiarą oszustwa przez 6 różnych pożyczkodawców internetowych, którzy obiecali mi pożyczkę po tym, jak zapłaciłem kilka opłat, które nic nie dały i nie przyniosły żadnego pozytywnego rezultatu i zmusiły mnie do utraty ciężko zarobionych pieniędzy. Pewnego dnia, kiedy przeglądałem internet ze łzami, natknąłem się na zeznania człowieka, który również został oszukany, ale w końcu został połączony z legalną firmą pożyczkową o nazwie David Peterson Loan Firm (DAVIDPETERSONLOANFIRM1@OUTLOOK.COM), gdzie w końcu otrzymał pożyczkę , więc postanowiłem skontaktować się z tą samą firmą pożyczkową, a następnie… Czytaj więcej »
totalfinance
Użytkownik

Czy potrzebujesz pozyczki? Total Finance LTD jest zarejestrowana i certyfikowana firma pozyczkowa. Udzielamy pozyczek osobom fizycznym, firmom, zakladom, organizacje biznesowe i wszelkiego rodzaju ludzie na calym swiecie. Czy potrzebujesz pozyczki na dowolny cel? Czy masz problem finansowy, prawda? potrzebujesz asystentów finansowych Total Finance LTD to rozwiazanie wszystkich twoich problemów finansowych. Nasze pozyczki sa latwe, tanie i szybkie. Skontaktuj sie z nami juz dzis za te pozyczke, której potrzebujesz. Mozemy zorganizowac pozyczke, która bedzie odpowiadac budzetowi klienta, przy oprocentowaniu tylko 1,5%.

Zainteresowani wnioskodawcy powinni skontaktowac sie z nami za posrednictwem poczty elektronicznej: totalfinancelimited@gmail.com

Strona internetowa: http://www.totalfinanceltd.com

NIKOLSZ
Użytkownik

Jestem tutaj po usługa, która mnie Pan PLANCQMICHEL podczas wyszukiwania dla pożyczki między poszczególnymi żywe świadectwo.
Miałam żadnej nadziei, bo myślałem, że więcej, ale Pan PLANCQMICHEL uratowany mi z nieuczciwości Afryki biedny spragniony pieniądze daje mi kredyt w wysokości 245 000 euro przez

okres 15 lat, tak, że moje marzenia się spełniają. Polecam dla wszystkich tych, którzy byli w stanie korzystać z jego usług, uprzejmie powrót do składania zeznań w celu

umożliwienia innym w potrzebie, można również znaleźć niezawodne remedium. Powiem wam
adres firmy: plancqamichel@gmail.com
Numer: + 33752346508

marien
Użytkownik
Dzień dobry wszystkim, którzy czytają moje zeznania, jestem BEATA z Polski Gdańsk, potrzebowałem pilnie pożyczki, aby zapłacić rachunki mojej żony w szpitalu w wyniku operacji oka, którą zrobiła, nie byłem w stanie uzyskać pieniędzy od żadnego przyjaciela a także z mojego banku, ponieważ moja aplikacja została odrzucona. W wierny dzień przeglądałem internet, gdy zobaczyłem komentarz online, że istnieje legalna firma pożyczkowa online o nazwie Jorge Grace Loan Firm, która pomogła wielu ludziom finansowo pożyczyć fundusze, które myślałem, próbując sprawdzić, czy może uratować moją rodzinę przed przyjemną sytuacją, w której się znaleźliśmy, wysłałem im pocztę z prośbą o pożyczkę w wysokości… Czytaj więcej »
NIKOLSZ
Użytkownik

Jestem tutaj po usługa, która mnie Pan PLANCQMICHEL podczas wyszukiwania dla pożyczki między poszczególnymi żywe świadectwo.
Miałam żadnej nadziei, bo myślałem, że więcej, ale Pan PLANCQMICHEL uratowany mi z nieuczciwości Afryki biedny spragniony pieniądze daje mi kredyt w wysokości 245 000 euro przez okres 15 lat, tak, że moje marzenia się spełniają. Polecam dla wszystkich tych, którzy byli w stanie korzystać z jego usług, uprzejmie powrót do składania zeznań w celu umożliwienia innym w potrzebie, można również znaleźć niezawodne remedium. Powiem wam
adres firmy: plancqamichel@gmail.com
Numer: + 33752346508

Patricia
Użytkownik

Nazywam się Pani Patricia Kingsman, jesteśmy nowymi prawnymi pożyczkodawcami z 2019 r. I lubimy pomagać każdemu organowi, który potrzebuje pomocy finansowej, oferujemy od 500 000,00 zł i 5 000 000,00 zł, a także udzielamy pożyczek w euro powyżej, więc jeśli potrzebujesz pomocy uprzejmie wyślij nam e-mail na adres: patriciakingsman.loans2016@gmail.com, aby Twoja transakcja pożyczkowa mogła się odbyć teraz, będziesz z pożyczką w ciągu następnych 8 godzin, jest to szybki przelew i jest bezpieczny bez żadnych opóźnień. W razie zainteresowania wyślij e-mail na adres: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

E-mail: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Patricia
Użytkownik

Cześć wszystkim

   Nazywam się Jakub Kacper Franciszek i jestem z Polski. Chcę powiedzieć wszystkim osobom ubiegającym się o pożyczkę, że jest tylko jedna prawdziwa firma pożyczkowa, która oferuje pożyczki i pomogły mi przy mojej pożyczce. Nazwa firmy to Firma pożyczkowa makro i pożyczkodawca pomogło mi to z moją pożyczką, ma na imię Pani Patricia Kingsman, więc jeśli potrzebujesz pożyczki bez oszustwa, idź do tej firmy i otrzymaj pożyczkę tam pożyczki są bezpieczne i szybkie, ich poczta jest patriciakingsman.loans2016@gmail.com więc życzę wszystkim najlepsi poszukujący pożyczek to prawdziwa firma oferująca pożyczki.

   E-mail: Patriciakingsman.loans2016@gmail.com

   Pozdrawiam was wszystkich

Patricia
Użytkownik

Witam wszystkich, nazywam się Zuzanna Hanna Alicja Hanna jestem z Polski Właśnie otrzymałem pożyczkę od firmy pożyczkowej Pani Patricii Kingsman, są one nową legalną firmą pożyczkową z 2019 r. I od dawna nie otrzymałem od nich pożyczki, dostałem od nich pożyczkę dzisiaj i teraz, gdy piszę tę wiadomość, jestem bardzo szczęśliwy, że ta firma jest naprawdę świetna, więc każdy, kto potrzebuje pożyczki, skontaktuj się z tą firmą, oni są naprawdę wspaniali tam poczta to patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Patricia
Użytkownik
Witam wszystkich, nazywam się Maksymilian Dominik Adrian i jestem z Polski i mieszkam w Warszawie. Byłem w Internecie i słyszałem ludzi, którzy mówili, że zostali wcześniej oszukani i pilnie potrzebuję pożyczki, więc bałem się ubiegać w sprawie pożyczki online widziałem 3 osoby zeznające o firmie pożyczkowej pani Patricii Kingsman, że dostały od niej pożyczkę. Nigdy wcześniej nie ubiegałem się o pożyczkę i tak się obawiałem, że zostanę oszukany, ale wierzyłem w to, co ludzie mówią i aplikują od tej firmy pożyczkowej i wszystko było w porządku, a oni powiedzieli mi, żebym wysłał opłatę za przelew, która zostanie wykorzystana do przeniesienia… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik

Nazywam się AGNIESZKA DOBROSŁAWA CZESŁAWA, jestem z Polski. Słyszałem o tej firmie, że udzielają pożyczek i poszedłem złożyć wniosek o pożyczkę od nich, słyszałem ludzi mówiących o oszustwie, ale nigdy nie byłem oszukany, zanim ta firma pomogła mi pożyczki, więc każdy, kto potrzebuje pożyczki, powinien z nich skorzystać, tam pożyczki są szybkie i bezpieczne, ich adres mailowy patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Patricia
Użytkownik
Cześć wszystkim Nazywam się Patrycja Malgorzata Jestem z Polski. Szukałem pożyczki online i dostaję tylko oszustów, ale znalazłem tę firmę pożyczkową o nazwie Patricia Kingsman i widziałem ludzi online świadczących o dobrych uczynkach, więc postanowiłem spróbować jeśli będę znowu szczęśliwy, więc złożyłem wniosek o pożyczkę w wysokości 350 000,00 euro, a pożyczkodawca, pani Patricia Kingsman, zapewniła mnie, że za 8 godzin moja pożyczka będzie na moim koncie bankowym, więc dziś, kiedy pracowałem, zobaczyłem, że mój bank napisał mi wiadomość że na moim koncie są fundusze w wysokości 350 000,00 euro i dziękuję Patricii Kingsman, ponieważ jest prawdziwa, więc jeśli potrzebujesz… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Nazywam się Agnieszka Monika Liwia Jestem z Polski, właśnie dostałem pożyczkę od nowej legalnej firmy pożyczkowej z 2019 r., A nazwa firmy, która pomogła mi dzisiaj z pożyczką, to firma pożyczkowa Patricia Kingsman, są to najpiękniejsze firmy pożyczkowe, jakie mam kiedykolwiek spotkałem się z ubiegałem się o pożyczkę od nich wczoraj i jedyną rzeczą, jaką zrobiłem, było uiszczenie opłaty za przelew, którą powiedzieli, że powinienem zapłacić i natychmiast dokonam płatności w ciągu następnych 8 godzin, byłem z moją pożyczką przepraszam, nie mogę powiedz, jak bardzo mi pomogli, ale to duża suma pieniędzy, więc jeśli potrzebujesz prawdziwej pożyczki, jest to odpowiednia… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Dzień dobry wszystkim, nazywam się Inga Apolonia Sonia Marika i jestem z Polski Chcę skorzystać z tej szansy. Teraz muszę napisać tę wiadomość w Internecie, jeśli ktoś z was szuka prawdziwej pożyczki, to jest to właściwa firma, z którą mogę się skontaktować. razem z kobietą biznesu złożyłem wniosek o pożyczkę w legalnej firmie z 2018 r., a firma nazywa się Patricia Kingsman, która pomaga ludziom od 2018 r., a teraz jesteśmy w 2019 r. i właśnie otrzymałem od nich pożyczkę, więc jeśli ktoś potrzebujesz pożyczki i złóż wniosek od nich, ponieważ są prawdziwe. Po prostu modlę się, aby ludzie, którzy… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Nazywam się Stanisław Bartosz Bartłomiej i jestem z Polski i mieszkam w Łodzi. Chcę wykorzystać ten czas, aby powiedzieć wszystkim w Internecie, jak otrzymałem moją pożyczkę po tym, jak trzy razy zostałem oszukany, złożyłem wniosek o pożyczkę od Patricii Kingsman firma pożyczkowa wczoraj widziałam ludzi zeznających na temat jej dobrych prac i tego, jak pomagała ludziom, więc postanowiłam złożyć wniosek, a ona powiedziała mi, co muszę zrobić, byłem przerażony, ale zrobiłem to dziś rano, właśnie otrzymałem powiadomienie z mojego banku na moim koncie są pieniądze, sprawdziłem kwotę i to był mój kredyt, więc jestem bardzo szczęśliwy. Więc chcę wykorzystać ten… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Nazywam się Gustaw Ryszard Arkadiusz Jestem z Polski. Chciałbym wykorzystać ten czas, aby napisać do Internetu, że właśnie otrzymałem środki w wysokości 5 mln PLN od firmy o nazwie Patricia Kingsman, na początku nie wierzyłem, co mówią ludzie w Internecie, ale postanowiłem spróbować i ubiegałem się o pożyczkę 2 dni temu i właśnie otrzymałem telefon z mojego banku, że na moim koncie jest kwota 5 milionów złotych i natychmiast otrzymałem powiadomienie z mojej pożyczki Patricia Kingsman firma zadzwoniła do mnie i zapytała, czy otrzymałem pożyczkę, i powiedziałem im tak, więc powiedzieli, że powinienem przyprowadzić do niej więcej osób, jeśli ktoś… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Nazywam się Gwendolyn Tammie Shari Jestem z Polski. Chcę wykorzystać ten czas, aby powiedzieć wszystkim w Internecie, że jest tylko jedna firma oferująca prawdziwe pożyczki, a tą firmą jest Patricia Kingsman. Przez ostatnie 3 tygodnie szukałem pożyczki online i wszystko, co mam, to pożyczkodawcy oszukujący mnie z pieniędzy, o których wiedziałem, że Bóg jest tak biedny i chciałem zabić siebie, ale tam widziałem tak wielu ludzi o tym tej firmy, której początkowo udzielali pożyczek, nie wierzyłem, ponieważ widziałem inne zeznania innego pożyczkodawcy i wszyscy stali się oszustami. Powiedziałem, że pozwolę mi złożyć wniosek w tej firmie i zobaczę, czy to… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Dzień dobry Nazywam się Norbert Mieszko Aleks Jestem z Polski i mieszkam z rodziną w Warszawie. ta firma, o której rozmawiają ludzie Patricii Kingsman, jest prawdziwa. Nigdy nie chciałem pożyczki, ale powiedziałem, że powinienem wypróbować tę firmę i sprawdzić, czy to, co mówią ludzie, jest prawdą. Wczoraj złożyłem u nich wniosek o pożyczkę i właśnie otrzymałem pożyczkę od Firma pożyczkowa Patricia Kingsman, jeśli czytasz tę wiadomość i potrzebujesz pożyczki, zwróć się do tej firmy, ponieważ pomogą ci ona. Ta firma jest jedyną firmą, która oferuje prawdziwe pożyczki online. Pożyczka, którą złożyłem od nich, wynosiła 75 000,00 zł, aw ciągu 8… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Cześć wszystkim Nazywam się Jowita Adrianna Urszula i jestem ze Szczecina Polska. Szukałem pożyczki online i bardzo się przestraszyłem, nigdy wcześniej nie ubiegałem się o pożyczkę. Bardzo dobrze szukałem i szukałem prawdziwej firmy. Znalazłem firmę o nazwie Patricia Kingsman. Patrzę i widziałem, co ludzie mówią o tej firmie to prawda, postanowiłem ubiegać się o pożyczkę od firmy i potrzebowałem pożyczki w wysokości 150 000,00 euro na rozpoczęcie działalności gospodarczej, kiedy złożyłem wniosek, powiedziała mi wszystko, co muszę zrobić, zrobiłem to i zapewniła mnie, że za 8 godzin idę aby być z moją pożyczką, powiedziałem: ok. Czekałem dokładnie 8 godzin. Otrzymuję… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Dzień dobry wszystkim Nazywam się Vanessa Jodi Jestem z Lublin Polska. Chcę wykorzystać ten czas, aby napisać w Internecie, że jeśli potrzebujesz prawdziwej pożyczki, Patricia Kingsman jest właściwą firmą do złożenia wniosku, od kilku dni potrzebowałem pieniędzy i szukałem pożyczki online, widziałem firmę i złożyłem podanie ta firma mnie oszukała 2 razy z moich pieniędzy, byłam tak smutna, bo potrzebowałam pieniędzy, więc postanowiłam poszukać innej firmy i zwróciłam się do innej firmy, która również powiedziała mi, żebym zdeponował pieniądze, a ja nigdy nie dostałam pożyczki jak to, co się ze mną dzieje, ponieważ potrzebowałem pilnych pieniędzy na zakup domu, bo… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
My name is Patryk Tomasz Maciej Wojciech. I am from Warsaw in Poland i want to write to the internet that if you need a real loan Patricia Kingsman is the real loan company that gives loan i applied for a loan from this company last week Friday and i just received my loan from them today so everyone if you need a real loan without been scammed this is the right company to apply from thus company is truly great and they are real so many people that have been scammed if you need a loan without being scammed… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Nazywam się Brayden Wyatt Bryce, jestem policjantem i mieszkam w Polsce. Kilka dni temu szukałem pożyczki online i znalazłem tylko osoby, które przekłamują moje pieniądze. Naprawdę potrzebuję tej pożyczki na projekt w Stanach Zjednoczonych i pewnego dnia zostałem oszukany, kiedy byłem na służbie, postanowiłem tym razem poszukać prawdziwej firmy, która udziela pożyczek. Znalazłem tę firmę o nazwie Patricia Kingsman i wiele innych ludzi na początku zeznawało o tej firmie, w którą nie wierzyłem, ale zdecydowałem się zastosować pożyczkę, której szukałem, to kwota 50 000,00 zł, którą złożyłem od tej firmy i powiedzieli mi, że wszystko, co należy zrobić, zaufałem im… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Nazywam się Natan Ksawery Olaf i jestem z Polski. Mieszkam w małym mieście Bydgoszczy. Szukałem pożyczki online, ponieważ nie mogę uzyskać pożyczki z mojego banku i znalazłem tylko osoby, które oszukują mnie z moich pieniędzy. W zeszłym tygodniu zostałem oszukany przez firmę pożyczkową i Bóg wie, że byłem gotowy, aby zakończyć swoje życie, ale powiedziałem sobie, że mogę spróbować zobaczyć, czy zobaczę uczciwą firmę, która była gotowa ci pomóc. Więc usiadłem i szukałem firmy i przeczytałem tyle dobrych komentarzy na temat tej firmy Patricia Kingsman i powiedziałem, pozwól mi się zgłosić i zobaczyć, czy będę miał szczęście, jak inni ludzie,… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Patricia Bóg pobłogosławi ciebie i twoje towarzystwo Nazywam się Veronica Rose Holly. Jestem z Polski i nie mam wiele do powiedzenia, że ​​każdy, kto potrzebuje prawdziwej pożyczki bez tego, że zostałeś oszukany, powinien złożyć wniosek od Patricii Kingsman, ponieważ złożyłem wniosek o pożyczkę od tej firmy po tym, jak przeczytałem tyle dobrych i wspaniałych komentarzy na temat tej firmy. Złożyłem wniosek o pożyczkę na spłatę długów, a wszystko, czego potrzebowałem, to 50 000 euro, ponieważ część tych pieniędzy wykorzystam również na pokrycie opłat szkolnych dla moich dzieci. Pisząc to teraz w Internecie, właśnie otrzymałem dzisiaj pożyczkę od tej firmy i… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Nazywam się Olga Ewa Malgorzata i jestem z Polski i mieszkam w Warszawie. Właśnie otrzymałem pożyczkę od firmy pożyczkowej Patricia Kingsman i słyszałem o tej firmie i myślałem, że to fałszywa firma, ale teraz jestem bardzo się cieszę, że ta firma mi pomogła i w 100% ta firma jest prawdziwa, więc każdy, kto potrzebuje pożyczki, jest właściwą firmą do złożenia wniosku, od tej pory złożyłem wniosek o pożyczkę na moją firmę w wysokości 250 000,00 euro i ta firma pomogła mi bezzwłocznie jestem bardzo szczęśliwy składam zeznania dla tej firmy, ponieważ widziałem, jak robią to inni ludzie i cieszę się,… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
My name is Antonina Kornelia Weronika Gata I am from Poznań Poland. I want to use my little time to write to the internet to people in need of a real loan that if you need a loan without getting cheated Patricia Kingsman is the right company to apply from i am a teacher of Mathematics and English and i was cheated 2 time by a fake company who clam to be lenders but i no longer worry because Patricia Kingsman has already helped me so if you need an urgent loan to do anything this company is going to… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Dzień dobry wszystkim Nazywam się Barbara Olga Bianka Jestem z Polski Chcę skorzystać z tego krótkiego czasu, muszę rzucić się do Internetu, że jeśli potrzebujesz prawdziwej i legalnej pożyczki Patricia Kingsman jest właściwą firmą do złożenia wniosku, zostałem oszukany przez 2 firmy, które złożyłem o pożyczkę od, a Patricia Kingsman była trzecią firmą, od której się ubiegałem, otrzymałem moją pożyczkę od firmy pożyczkowej Patricia Kingsman w czasie krótszym niż 8 godzin, ponieważ firma mi powiedziała, więc każdy, kto potrzebuje pożyczki online bez oszustwa, powinien złożyć wniosek od Patricii Kingsman zapewniamy, że będziesz zadowolony z tej firmy. Możesz skontaktować się z… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Pozdrawiam wszystkich, nazywam się Radosław Paweł i jestem z Polski. Słyszałem o ludziach zeznających na temat firmy o nazwie Patricia Kingsman i po raz pierwszy ubiegam się o pożyczkę online. Bałam się ubiegać o pożyczkę online z powodu oszustwa, które widzę w Internecie, ale po przeczytaniu tylu świadectw o tej firmie postanowiłem spróbować i ubiegać się o pożyczkę od tej firmy o nazwie firma pożyczkowa Patricia Kingsman, potrzebowałem pieniędzy i potrzebowałem pożyczki w wysokości 450 000,00 zł. Złożyłem więc aplikację i powiedziano mi, co mam robić, bałem się, ale dałem firmie szansę, aby mi pomóc, a oni zapewnili mnie, że… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Wszystko dzięki Patricii Kingsman za pomoc w zaciągnięciu pożyczki po tym, jak zostałem oszukany 6 razy przez fałszywych ludzi, którzy starają się zostać pożyczkodawcami. Nazywam się Mikołaj Antoni Grzegorz. Jestem z Polski i mieszkam w Łodzi. Miesiąc temu szukałem pożyczki online i widziałem innego pożyczkodawcę w Internecie, z kilkoma fałszywymi zeznaniami i złożyłem od nich wnioski, a dostałem tylko oszustów, złożyłem wnioski o ponad 6 firm i byłem oszukany przez całą drogę. Porzuciłem więc nadzieję, dopóki nie zdecydowałem się ponownie sprawdzić, czy znajdę pomoc, gdy szukałem, i postanowiłem poszukać legalnej firmy pożyczkowej. Znalazłem tę firmę o nazwie Patricia Kingsman, firmy… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Pozdrawiam wszystkich lub kogokolwiek, nazywam się Marcel Bartłomiej, jestem z warszawskiej Polski. Słyszałem o tej firmie o nazwie Patricia Kingsman, że pomagają ludziom z pożyczkami na całym świecie, kiedyś szukałem pożyczki online i zostałem oszukany przez 2 firmy, które był fałszywy i po tym czasie nigdy nie wierzyłem, że dobra firma pożyczkowa może pochodzić z Internetu, myślałem, że wszystkie były oszustwem, dopóki nie znalazłem tej firmy o nazwie Patricia Kingsman, która znalazłem ludzi zeznających o tej firmie i byłem zaskoczony, dlaczego to zrobiłem nie znaleźć tej firmy na czas. Nigdy nie wierzyłem w to, co ludzie mówili o firmie, dopóki… Czytaj więcej »
Patricia
Użytkownik
Hi everyone. My name is Elena Daria Zuzanna Zofia i am from Poland i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that… Czytaj więcej »
trackback

viagra online canadian pharmacy

WALCOME

trackback

viagra generic

WALCOME

trackback

generic viagra india 100mg

WALCOME

trackback

buy viagra

WALCOME

trackback

sildenafil citrate

WALCOME

trackback

sildenafil

WALCOME

trackback

generic cialis

WALCOME

trackback

viagra online

WALCOME

trackback

cialis

WALCOME

trackback

viagra

WALCOME

trackback

generic viagra

WALCOME

trackback

before after viagra

WALCOME

trackback

pills to keep you erect

WALCOME

trackback

viagra benefits

WALCOME

trackback

sildenafil citrate online

WALCOME

trackback

brand cialis

WALCOME

trackback

generic viagra online pharmacy

WALCOME

trackback

free viagra

WALCOME

trackback

cheapest viagra online

WALCOME

trackback

cheapest viagra

WALCOME

trackback

how to get cialis online

WALCOME

trackback

cialisthebe.com

WALCOME

trackback

cheap viagra online

WALCOME

trackback

cialis daily

WALCOME

trackback

viagra online usa

WALCOME

trackback

viagra online pharmacy

WALCOME

trackback

sildenafil 50 mg

WALCOME

trackback

sildenafil 50

WALCOME

trackback

sildenafil tablets online australia

WALCOME

trackback

online pharmacy cialis

WALCOME

trackback

sildenafil 20 mg in mexico

WALCOME

trackback

viagra generic teva cost

WALCOME

trackback

over the counter viagra that are safe

WALCOME

trackback

buy cialis pills

WALCOME

trackback

sildenafil coupon

WALCOME

trackback

canadian pharmacy viagra

WALCOME

trackback

viagra tablet

WALCOME

trackback

viagra without prescription

WALCOME

trackback

viagra with a doctor prescription

WALCOME

trackback

hims viagra

WALCOME

trackback

over the counter viagra

WALCOME

trackback

pfizer viagra

WALCOME

trackback

viagra connect walmart

WALCOME

trackback

viagra alternative

WALCOME

trackback

roman viagra

WALCOME

trackback

viagra foods

WALCOME

trackback

price for viagra

WALCOME

trackback

viagra history

WALCOME

trackback

viagra pills

WALCOME

trackback

viagra or cialis

WALCOME

trackback
trackback

viagra usa

WALCOME

trackback

ocean online casino https://casinoonlinek.com/

trackback

riversweeps online casino https://conline-casinos-hub.com/

trackback

buy viagra cheap

WALCOME

trackback
trackback

keto shrimp recipes https://ketogendiet.net/

trackback

blaze pizza keto crust https://ketogenicdietinfo.com/

trackback
trackback

writing a good college essay https://anenglishessay.com/

trackback

writing essay for college application https://topessayswriter.com/

trackback

write an essay about yourself https://yoursuperessay.com/

trackback

admission essay writing services https://howtowriteessaytips.com/

trackback

writing an expository essay https://checkyouressay.com/

trackback

taimi gay dating https://gayprideusa.com/

trackback

common barriers to critical thinking https://criticalthinkingbasics.com/

trackback

how to increase critical thinking skills https://criticalthinking2020.net/

trackback

$2,000 niche no essay scholarship https://choosevpn.net/

trackback

how to write an essay for college admission https://topvpndeals.net/

trackback

self introduce essay https://vpn4home.com/

trackback

argumentative essay ap lang https://vpnsrank.com/

trackback

what is a thesis statement in an essay https://vpn4torrents.com/

trackback

how to start college essay https://windowsvpns.com/

trackback

3fertilisation

trackback

free asain gay chat lines https://bjsgaychatroom.info

trackback

gay dating for hung https://gayfade.com

trackback

cialis viagra

WALCOME

trackback

free cam to cam gay chat https://bjsgaychatroom.info/

trackback

gay dating search for free https://gaypridee.com/

trackback

gay chat webcam room facebook https://gaytgpost.com/

trackback

cialis price

WALCOME

trackback

free gay dating in phoenix https://speedgaydate.com/